31 augustus 2011

Update advocaat bestuursrecht: nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht

Categorie: Bestuursrecht

Procederen bij de bestuursrechter

Per 1 maart 2011 zijn de bestuursrechter overgegaan op een nieuwe werkwijze voor de zaaksbehandeling. De bestuursrechter wordt vaak na beroep tegen een beslissing op bezwaar bij de zaak betrokken. Of als na bij het indienen van een bezwaarschrfit ook een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter wordt gevraagd wegesn een spoedeisende situatie.

Belangrijkste wijzigingen procedure bestuursrechter
De nieuwe werkwijze behelst onder meer dat een zaak waarvoor een zitting wenselijk is, maximaal 15 tot 16 weken na ontvangst van het beroepschrift op de zitting wordt behandeld. Het streven is om bij beroepszaken binnen zes maanden tot een uitspraak te komen. Dat was ongeveer een jaar, wat een verbetering in de doorlooptijden betekent.
Op de zitting worden meer dan voorheen niet alleen de juridisch-inhoudelijke standpunten van partijen besproken. Er wordt ook naar andere aspecten gekeken, zoals bijvoorbeeld de werkelijke reden om beroep in te stellen, wat is nog nodig om binnen een zo kort mogelijke tijd duidelijkheid over het geschil te krijgen. Indien de zaak duidelijk is, kan de rechter meteen uitspraak doen, ook mondeling op de zitting. Eventueel kan de rechter de mogelijkheid van een schikking aan de orde stellen of mediation.