5 november 2015

Van Lanschot verkoopt deel zakelijke vastgoedleningen aan Cerberus Capital Management

Categorie: Bestuursrecht

Van Lanschot verkoopt deel zakelijke vastgoedleningen aan Cerberus Capital Management

Op 6 augustus 2015 werd bekend dat Van Lanschot N.V. een overeenkomst heeft bereikt over de verkoop van een deel van haar zakelijke vastgoedleningen. Een dochtervennootschap van Cerberus Capital Management L.P. (hierna verder te noemen: “Cerberus”), een Amerikaanse investeerder, neemt de portefeuille van zogenaamde non-performing zakelijke vastgoedleningen over tegen een bedrag van vierhonderd miljoen euro.

Vastgoedleningen opgeëist door Cerberus

Inmiddels is bekend geworden dat Cerberus meteen is overgegaan tot actie en meerdere vastgoedleningen is gaan opeisen. Daarbij treft zij harde maatregelen, waarbij de voormalige cliënten van Van Lanschot geen tot weinig inspraak hebben.

Vraag is of dit allemaal zo maar mag. Cerberus lijkt in ieder geval niet te handelen conform haar zorgplicht.

Kredietopzegging onaanvaardbaar

Cerberus stelt zich op het standpunt dat zij alle rechten en verplichtingen van Van Lanschot heeft overgenomen. Dit betekent m.i. ook dat zij dient te handelen conform de zorgplicht van de bank. Daarbij is eveneens van belang dat dat indien een kredietverlener gebruik maakt van een overeengekomen bevoegdheid tot beëindiging van een kredietovereenkomst, de rechtsgeldigheid daarvan beoordeeld moet worden aan de hand van de overeenkomst en de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. In dat verband is mede van belang dat de kredietverlener, gelet op de haar rustende zorgplicht, naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening dient te houden (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL: HR:2014:2929).

De werkwijze van Cerberus lijkt in ieder geval weinig rekening te houden met de belangen van de voormalige cliënten van Van Lanschot. Ons advies is dan ook om in ieder geval bezwaar te maken tegen deze handelwijze.

Blenheim Advocaten

Mocht u tot de voormalige klanten van Van Lanschot behoren waarvan de zakelijke vastgoedleningen zijn verkocht aan Cerberus, neem dan vrijblijvend contact om met Blenheim Advocaten. Wij staan u graag met raad en daad bij.