18 juli 2023

VanMoof failliet! Wat moet je als consument weten?

Categorie: Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht

VanMoof failliet, het hing al een tijdje in de lucht. Het begon natuurlijk met de melding dat de winkels dicht waren en vervolgens kwam er het bericht dat VanMoof haar surseance van betaling had aangevraagd. Allemaal omstandigheden die een opmaat zijn naar erger. Het feit dat er niet eerst een WHOA is aangevraagd geeft al aan dat de toekomst van VanMoof gal zwart is.

Mogelijk onderzoek naar doorstart door curatoren

Het faillissement van VanMoof is uitgesproken en de twee bewindvoerders zijn nu benoemd als curatoren. Deze curatoren hebben de surseance vermoedelijk omgezet in een faillissement, maar zullen naar verwachting toch nog onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het geheel of onderdelen van VanMoof door te starten in een nieuwe entiteit met een koper. Zoals gezegd zijn de verwachtingen daarop niet groot. Immers, anders was een WHOA traject opgestart.

Welke rechten heb jij als consument?

Als een doorstart wel lukt, dan is dat vaak goed nieuws voor de consument. Lukt dat niet, dan heb jij als consument nog de volgende rechten:

  1. Alle garantieaanspraken en reparatieaanspraken komen als concurrente vordering in het faillissement en kunnen aldaar worden ingediend. Probleem is alleen dat er waarschijnlijk geen faillissementsboedel met voldoende middelen is die leidt tot uitbetaling of vergoeding. Het resultaat van een faillissement is dat de consument vaak met lege handen blijft staan.
  2. Als VanMoof niet wordt doorgestart, dan zal vermoedelijk ook de onderdelenlijn stoppen en zullen reparaties in de toekomst waarschijnlijk niet meer uitgevoerd kunnen worden. Bij Kwik-fit zouden ze gaan repareren, maar Kwikfit heeft inmiddels al kenbaar gemaakt dat ze onvoldoende onderdelen heeft. Een eventuele voortzetter van VanMoof zal uiteraard haar klanten gelukkig willen houden en reparaties aanbieden, zodat deze ook straks weer nieuwe VanMoof fietsen gaan kopen. Vooralsnog is er alleen nog geen zicht op een doorstart en moeten we er dus van uitgaan dat er ook geen onderdelen meer zullen komen.
  3. Een bestelde fiets bij VanMoof, waarvoor reeds betaald is, zal vermoedelijk door de curator nooit geleverd gaan worden. De aanbetaling is de besteller hoogstwaarschijnlijk kwijt. De besteller heeft daarvoor wel een concurrente vordering, maar wat vooralsnog geldt voor concurrente vorderingen in faillissementen, is dat deze, na de aandeelhouder, als laatste voldaan zullen worden. Ter illustratie, gemiddeld gezien wordt bij een faillissement voor iedere € 100,00 aan vorderingen zo’n € 1,50 aan een concurrent schuldeisers uitgekeerd. Als de bestelling van de fiets is geaccepteerd op het moment dat het bestuur had moeten weten dat een faillissement onafwendbaar is, zou dat kunnen leiden tot aansprakelijkheid van dat bestuur. Het gaat hier wel om een kleine groep VanMoof bestellers.
  4. De app van VanMoof zal, als er geen doorstart komt, zonder meer uit de lucht gaan. Wanneer is echter de vraag. Tot aan dat moment ben je dus overgeleverd aan de welwillendheid van de curatoren om de app in de lucht te houden. Blenheim heeft begrepen dat de firma Cowboy, een concurrent, een app heeft gelanceerd, waarmee in ieder geval de VanMoof fiets rijdend kan worden gehouden. Of dit werkt, is nog maar de vraag. Ook op sociale media circuleren er apps voor op je telefoon met dezelfde functie.
  5. Kijk ten slotte goed naar de contractspartijen. Sommige VanMoof-rijders leasen via een derde partij en kunnen hiermee misschien de dans ontspringen. In dit geval zal – per geval – bekeken moeten worden wat de aanspraken van de consument op deze derde partij zijn. Soms zal een leasende partij toch op enige manier voor een oplossing moeten zorgen als de fiets het niet meer doet.
  6. Op dit moment doen veel gedupeerden aangifte bij de politie. Dit heeft helaas geen zin. Een faillissement betreft een civiele en geen strafrechtelijke aangelegenheid. De politie zal de aangifte dan ook niet opnemen.

VanMoof rijders voorlopig in de wacht

Kortom, een trieste situatie voor VanMoof rijders. Als er geen koper gevonden wordt, zal dit ongetwijfeld op termijn gaan betekenen dat een hoop fietsen niet meer gerepareerd kunnen worden. Over het algemeen zal dit ertoe leiden dat een andere ondernemer weer in die vraag zal stappen met een reparatiebedrijf. De kosten daarvan zullen echter wel gedragen gaan worden door de VanMoof rijders. De schade die de VanMoof rijders daardoor lijden, kunnen ze ongetwijfeld indienen in het faillissement, maar de kans dat daar ooit iets op vergoed zal worden is bijkans nihil.

Het advies van Blenheim is dan ook: wacht af en hoop op betere tijden.