Corporate litigation - geschillen tussen aandeelhouders

Lees ons artikel over: Corporate litigation - geschillen tussen aandeelhouders

De geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen is ingevoerd bij de Wet van 10 november 1988 en is in werking getreden op 1 januari 1989.

De regeling is bedoeld voor situaties waarin het niet langer mogelijk is tegenstellingen tussen aandeelhouders in der minne op te lossen.

Weliswaar staat het belang van de aandeelhouders op de voorgrond, maar de regeling beoogt uiteindelijk een onhoudbare toestand in de vennootschap zelf te saneren.

De geschillenregeling geldt voor alle besloten vennootschappen.
De bepalingen zijn tevens van toepassing op naamloze vennootschappen met een besloten karakter.

De geschillenregeling voor aandeelhoudersgeschillen

De geschillenregeling valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

Gepubliceerde Artikelen

Het Bibob-formulier, een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk zwaard van Damocles? Valsheid in geschrifte ligt op de loer

Lees verder

Het Bibob-formulier, een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk zwaard van Damocles? Valsheid in geschrifte ligt op de loer

Lees verder