15 mei 2017

Corporate litigation – geschillen tussen aandeelhouders

Categorie: Aandeelhoudersgeschillen

De geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen is ingevoerd bij de Wet van 10 november 1988 en is in werking getreden op 1 januari 1989.

De regeling is bedoeld voor situaties waarin het niet langer mogelijk is tegenstellingen tussen aandeelhouders in der minne op te lossen.

Weliswaar staat het belang van de aandeelhouders op de voorgrond, maar de regeling beoogt uiteindelijk een onhoudbare toestand in de vennootschap zelf te saneren.

De geschillenregeling geldt voor alle besloten vennootschappen.
De bepalingen zijn tevens van toepassing op naamloze vennootschappen met een besloten karakter.

De geschillenregeling voor aandeelhoudersgeschillen

De geschillenregeling valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

Verdere informatie door een advocaat over corporate litigation

Voor verdere informatie over corporate litigation (waaronder aandeelhoudersgeschillen) kunt u vrijblijvend contact opnemen met: