14 mei 2017

Advocaten voor corporate litigation

Categorie: Corporate Litigation

De advocaten van Blenheim procederen in alle ondernemingsrechtelijke geschillen.

Onze advocaten procesrecht hebben niet alleen jarenlange proceservaring, maar is ook regelmatig betrokken bij (internationale) arbitrages, bindend adviesprocedures en mediation.
Blenheim heeft specialistische kennis in huis ten aanzien van interne ondernemingsrechtelijke geschillen en het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures, met name ook in corporate litigation.

Het gaat hierbij onder meer om ondernemingsrechtelijke procedures over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen met aandeelhouders, geschillen tussen aandeelhouders, en geschillen binnen maatschappen, coöperaties, stichtingen of verenigingen, bijvoorbeeld over: