27 februari 2014

Mystery shopping met verborgen camera’s in strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens

Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht

Recentelijk heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) de Media Markt (“’Ik ben toch niet gek!”) op de vingers getikt, nadat zij signalen ontving dat Media Markt aan de hand van zogeheten Mystery Shoppers werknemers observeerde en opnamen maakte. De werknemers werden hiermee dan na afloop in groepsverband geconfronteerd. Ook ontving het CBP signalen dat werknemers van Media Markt door leidinggevenden werden aangesproken op hun functioneren/gedrag op basis van beelden van beveiligingscamera’s. Hierop is het CBP zelfstandig onderzoek gaan doen (hetgeen vrij uitzonderlijk is) naar het in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Het CBP is ten aanzien van Media Markt van oordeel dat in strijd met artikel 8 Wbp is gehandeld, door gebruik te maken van trainingen/mystery shopping met verborgen cameraobservaties. Volgens het CBP is er geen sprake van een gerechtvaardigd belang. Naar het oordeel van CBP heeft Media Markt niet voldoende beargumenteerd dat deze privacy toets in het voordeel van Media Markt moet uitvallen.

Cameratoezicht en wettelijke regels

Het uitgangspunt van CBP is immers dat verborgen cameratoezicht in beginsel niet is toegestaan, tenzij er sprake is van een serieus vermoeden van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld, er is een vermoeden van diefstal, deze diefstal kan niet op andere wijze worden aangetoond en dan wordt er een camera op de kassa geplaatst. In die zin zal het gebruik maken van camera’s die van tevoren zijn aangekondigd of de input van mystery shoppers wel mogen. In het geval van Media Markt is niet duidelijk of de werknemers van tevoren zijn ingelicht dat er camera’s geplaatst zouden kunnen worden (waarschijnlijk niet), noch is duidelijk of de Ondernemingsraad om toestemming is gevraagd. Media Markt stelt de beelden te hebben gemaakt met het oog op veiligheid van klanten en medewerkers en het tegengaan van winkeldiefstal. Maar dat Mediamarkt deze uiteindelijk gebruikt om personeel aan te spreken, maakt dat het CBP van mening is dat dit cameratoezicht niet mocht. Een weinig verrassende uitspraak.

Nogmaals, de inzet van verborgen camera’s wordt veelal noodzakelijk geacht als er een vermoeden bestaat van verduistering of diefstal. In andere gevallen is de toetsing meestal vele malen strikter. Op de werkvloer mag de werknemer immers enige mate van privacy verwachten aldus het CBP.