22 maart 2013

Verborgen gebreken in nieuw gekochte woning

Categorie: Bestuursrecht

Verborgen gebrek en aansprakelijkheid verkoper voor schade koper woning

Op grond van de wet moet de nieuw gekochte woning aan de overeenkomst beantwoorden. Dit is niet het geval wanneer de woning niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. De wettelijke regel is dat de verkoper altijd aansprakelijk is voor verborgen gebreken, ook als hij niets van een verborgen gebrek wist. Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. Lees ook: koop-aannemingsovereenkomst.

Uitsluiting aansprakelijkheid wegens verborgen gebrek woning

Afwijking van deze wettelijke bepaling is mogelijk. Zo kan expliciet in de koopovereenkomst worden opgenomen dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken waar de verkoper geen weet van heeft. In dat geval is de verkoper enkel aansprakelijk als hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan (de mededelingsplicht) om u te informeren over de bij hem bekende gebreken. Als u als koper kunt aantonen dat de verkoper wist dat het gebrek aanwezig was ten tijde van de verkoop, kunt u de verkoper succesvol aansprakelijk stellen.

Hoe beoordeelt advocaat aansprakelijkheid verkoper voor verborgen gebrek?

Om als koper de verkoper aansprakelijk te kunnen stellen van een verborgen gebrek, zijn een vijftal factoren van belang. Dit zijn: