1 april 2015

Vergunning AFM geweigerd: de gewonnen proceure Optielub

Categorie: Vergunning AFM

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een procedure heeft verloren van Optieclub.nl ter zake de vergunningsaanvraag. Optieclub had een vergunning van de AFM aangevraagd op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Dit betrof de aanvraag van een vergunning van een beleggingsonderneming. Als advocaat AFM ben ik veel betrokken bij de aanvraag van vergunningen en komt het wel eens voor dat de AFM vergunningen afwijst. Het is ook goed vooraf te weten of er sprake is een verplichting tot een vergunning of registratie van AFM. Hier wilde Optieclub een vergunning hebben om zo actief te kunnen zijn.

AFM weigert afgifte vergunning

De AFM voerde aan dat zij geen vergunning hoefde te verlenen, omdat Optieclub.nl binaire opties aanbood. De AFM heeft eerder gewaarschuwd voor binaire opties. Er zijn veel klachten binnengekomen over binaire opties bij AFM. Binaire opties zijn op zichzelf genomen risicovolle producten waarmee een voorspelling wordt gedaan over een financieel instrument. Als de voorspelling uitkomt, kun je winst maken, als de voorspelling niet uitkomt, verlies je de inleg.

Weigering vergunning AFM Wet op de kansspelen

De AFM had de vergunning geweigerd, omdat de AFM stelde dat binaire opties ook kwalificeren als het aanbieden van een kansspel. Dat zou betekenen dat het aanbieden van binaire opties ook leidt tot overtreding van de Wet op de Kansspelen – aldus de AFM. De Optieclub voerde echter aan dat de Wet – en meer in het bijzonder ging het om de MiFiD (omgezet in de Wet op het financieel toezicht) – geen ruimte biedt voor de AFM om geen vergunning te verlenen, omdat het een kansspel zou zijn.

De rechtbank gaat niet met de zienswijze van AFM mee. Zo overweegt zij dat artikel 19 van de MiFiD lidstaten geen ruimte laat om een vergunning te weigeren op de door de AFM genoemde grond dat de Wet op de Kansspelen zou worden overtreden. Zo overweegt de rechtbank:

“Het standpunt van de AFM dat zij geen vergunning wenst te verlenen voor het aanbieden van een kansspel nu eiseres niet beschikt over de daarvoor vereiste vergunning kan bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan als een aanvullende voorwaarde voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de MiFiD.”

Daarmee wordt het besluit om de vergunning niet te verlenen vernietigd door de rechtbank en wordt de AFM opgedragen om een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van Optieclub.

Voorlopige voorziening AFM

De AFM is het duidelijk niet met de uitspraak eens en heeft tegelijkertijd een voorlopige voorziening opgestart. Zij vraagt aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven om de uitspraak te schorsen, totdat er in hoger beroep over is geoordeeld. Met andere woorden: zij vraagt of zij geen gevolg hoeft te geven aan de uitspraak, totdat in hoger beroep daar een oordeel over is geveld. Als advocaat AFM dien ik regelmatige voorlopige voorzieningen in. Ook dat verliest de AFM echter. In die voorlopige voorziening wordt aangevoerd dat de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op geen kennelijke misslag berust. De kwesties zijn door de rechtbank uitvoerig en gemotiveerd beoordeeld en zijn onderwerp van geschil bij het hoger beroep van de AFM bij het College. Er worden door de AFM geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd die kunnen leiden tot schorsing van de uitspraak.

Optieclub had ook een voorlopige voorziening ingesteld, te weten te verzoeken om de AFM te dwingen om een nieuw besluit te nemen. Het College van Beroep overweegt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de AFM niet zal beslissen om een nieuw besluit tot de vergunningsaanvraag te nemen.

Indien u vragen heeft over deze blog, over de aanvraag en weigering van een vergunning van de AFM, dan kunt u altijd contact opnemen met ons

http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/dec/binaire-opties.aspx