4 oktober 2021

Vergunningen afgegeven voor online-kansspelmarkt

Categorie: Gokken en kansspelen

Na jaren voorbereiden is de online Nederlandse kansspelmarkt nu geopend voor 10 casino’s. Bekende namen als Holland Casino en Nederlandse Loterij (‘Toto’) hebben vergunning gekregen en mogen vanaf 1 oktober 2021 online kansspelen aanbieden. Bijvoorbeeld casinospelen, poker en sportweddenschappen. Ook de Nederlandse bedrijven BetCity en Fair Play hebben vergunning gekregen. Buitenlandse bedrijven die nu legaal live mogen zijn Tombola, Bingoal, Play North (‘Batavia Casino’), NSUS Malta (‘GG Poker’), Hillside (‘Bet365’) en LiveScore Malta.

De bedrijven zijn gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan. Reguleren vanuit een mooi motief, maar wat zijn de consequenties en waar leidt dit toe?

Online gokvergunning – Wet kansspelen op afstand (‘Koa’)

Het legaal aanbieden van kansspelen via het internet was niet mogelijk op basis van de Wet op Kansspelen. Wie online wilde gokken was aangewezen op sites, waarop weinig toezicht mogelijk is. De (nieuwe) ‘Wet kansspelen op afstand’ introduceert een vergunningenstelsel. Sinds 1 april 2021 konden bedrijven een aanvraag indienen bij de Kanspelautoriteit. Met een vergunning kan in principe voor vijf jaar online kansspelen worden aangeboden.

Op de aanbieders van kansspelen rust een wettelijke zorgplicht. Het aanvraagtraject is uitgebreid en veeleisend, er worden tal van documenten verlangd. Onder andere op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit, financiële zekerheid, spelerstegoeden, spelsystemen, intern toezicht, reclame en verslavingspreventie. In een eigen verslavingspreventiebeleid dient een aanbieder aan te geven hoe de zorgplicht wordt uitgevoerd.

Kanspelautoriteit heeft tot nu toe 29 aanvragen ontvangen, waarvan op dit moment slechts 10 zijn toegekend.

Strenge voorschriften voor online goksites

Aan de vergunning zijn strenge voorschriften verbonden ter voorkoming van gokverslaving. Voordat een speler kan deelnemen moet zijn identiteit en leeftijd van minstens 18 jaar, zijn vastgesteld. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (‘CRUKS’) moet zijn gecontroleerd. Als de speler hier geregistreerd staat, mag hij geen toegang krijgen tot online kansspelen.

Spelers moeten voldoende geïnformeerd worden over de risico’s van kansspelen. De vergunninghouder dient voorlichting te geven over zijn verslavingspreventiebeleid en de specifieke kenmerken en risico’s van de kansspelen die hij aanbiedt. De speler moet zoveel mogelijk inzicht krijgen in zijn speelgedrag. Op website moet worden verwezen naar websites van verslavingszorg en van de Kansspelautoriteit.

Het speelgedrag moet worden geregistreerd. De vergunninghouder moet maatregelen nemen, zoals het opleggen van entreebeperkingen en uitsluiting van deelname, als het gedrag van de speler daartoe aanleiding geeft.

Gokkers moeten overstappen naar website met vergunning

Online gokken is populair. Tussen de 250.000 en een half miljoen Nederlanders hebben in het jaar 2017 op een illegale site gegokt (bron: Jellinek). De laatste jaren maken steeds meer gokkers de overstap naar online: het is gemakkelijk, altijd bereikbaar en het spelaanbod is groot.

Het voorkomen van gokverslaving is het fundament van onze kansspel wetgeving en is op zichzelf een goede reden om de online markt reguleren. De vraag die echter boven de markt blijft hangen is: wat is de incentive voor spelers om over te stappen naar de websites van de (op dit moment) 10 legale aanbieders?

Spelers hebben tegoeden bij de (illegale) aanbieders. Bovendien, iemand die altijd een Netflix abonnement heeft gehad zal ook niet zomaar en opeens naar Videoland overstappen.

Verscherpen van handhaving Kanspelautoriteit (Ksa) tegen illegale aanbieders

De Ksa is een bestuursorgaan dat toeziet op de naleving van kansspel wet- en regelgeving. De publieke doelstellingen van de Ksa zijn consumentenbescherming, voorkomen van kansspelverslaving en de bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

Vanaf 1 oktober 2021 heeft de Ksa haar prioriteitstelling en boetebeleid gewijzigd. De boetes voor het illegaal aanbieden van kansspelen gaat omhoog. Als de omzet van een illegale aanbieder hoger is dan 15 miljoen, dan bedraagt de boete 4% van de omzet. In verzwarende omstandigheden, zoals aanbod gericht op minderjarigen, kan de boete worden verhoogd. Er is veel illegaal online aanbod. Of de forse boetes inderdaad de prikkel geven om vergunning aan te vragen of te stoppen met het aanbod, valt nog te bezien.

De Kansspelautoriteit zet handhaving in op de gehele keten die betrokken is bij het organiseren van illegaal online aanbod. Ook bevorderaars, zoals betaaldienstverleners en andere partijen die essentiële diensten verlenen voor het illegale online aanbod, effectiever stoppen bijvoorbeeld met een openbare waarschuwing, bindende aanwijzing of een last onder dwangsom.

Naast het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder, wegen ook de publieke doelstellingen van de Ksa mee bij de prioritering van de aanpak van illegale aanbieders. De nieuwe handhavingsstrategie gaat per 1 november 2021 in.

‘Open normen’ in gokregelgeving bron voor geschillen

In zijn blog van 19 juli 2021 geeft de voorzitter van de Ksa aan dat het lang niet altijd mogelijk om alles tot achter de komma in wet- en regelgeving op te nemen. Ook na het opstellen van beleidsregels is er volgens de voorzitter sprake van ‘open normen’.

‘Wat uiteindelijk precies wel en niet mag, komt meestal in de praktijk tot stand, onder meer door jurisprudentie.’

Hier begeeft de voorzitter zich op juridisch glad ijs. Het moet immers op voorhand voldoende duidelijk en voorzienbaar zijn of bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag wordt geweigerd en wanneer er kan worden gehandhaafd.

Strafbank voor illegale aanbieders

De branche werd overrompeld door de brief  van Minister Dekker die hij op 20 september 2021 aan de Tweede Kamer stuurde. Alle illegale goksites moeten offline, zo zegt de minister. De accounts van enkele honderdduizenden Nederlandse gebruikers op websites zoals PokerStars, Unibet en Bwin, zijn nu bevroren.

De keuze van de minister is in de eerste plaats opmerkelijk omdat er lange tijd een andere boodschap is uitgedragen. Aanvankelijk zouden deze online casino’s na 1 oktober hun diensten kunnen blijven aanbieden in Nederland. Er was sprake van een ‘cooling down’ van twee jaar. Zolang er geen Nederlandse teksten worden gebruikt, storten via Nederlandse betaalmiddelen (iDEAL) niet worden geaccepteerd, er geen reclame wordt gemaakt zouden deze online casino’s Nederlandse spelers nog kunnen laten spelen. Het komt neer op de prioriteringscriteria, ook wel gedoogcriteria genoemd, die al jaren worden gehanteerd. Zolang aanbieders zich gedurende de cooling down periode aan de gebruikelijke gedoogcriteria zouden houden, konden zij uitkijken naar een vergunning.

In de tweede plaats is de keuze moeilijk te rijmen met de kanalisatiedoelstelling van 80% die het kabinet heeft uitgesproken. Daarmee wordt bedoeld dat drie jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet, acht van de tien spelers gebruik maken van het aanbod van een legale aanbieder. Voor een hoge kanalisatie is een attractief spelaanbod nodig. Veel van de grote internationale gokbedrijven die nog geen vergunning hebben, moeten hier wel een vooruitzicht op kunnen hebben om het aanbod attractief te houden. In dat licht is de omslag van de minister onbegrijpelijk.

Meer weten over de Wet kansspelen op afstand en de vergunningaanvraag procedure?

Blenheim adviseert en begeleidt ondernemers om binnen het geldende wettelijk kader te kunnen ondernemen en vergunning te verkrijgen. Tegen de weigering van een Ksa vergunning staat bezwaar en beroep open. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u actie ondernemen? Neem dan contact op met Blenheim, wij helpen u graag!