22 november 2018

Verkoop portefeuilles Van Lanschot aan Cerberus

Categorie: Procederen en advies

De rechter heeft in een recente uitspraak bepaald dat de contractsoverneming van haar zakelijke ‘non performing’ vastgoedportefeuilles van Van Lanschot aan Cerberus nietig is en er dus geen geldige overdracht aan een derde heeft plaatsgevonden.

Verkoop non-performing portefeuilles Van Lanschot

Van Lanschot heeft in augustus 2015 een aantal van haar non-performing klanten met een totale waarde van € 400 miljoen verkocht aan een dochtermaatschappij van Cerberus, Promontoria. Van Lanschot stelde zich op het standpunt dat het haar was toegestaan om de non-performing klanten te verkopen aan het vulture fund. Voor deze contractsovername aan een willekeurige derde zou de klant bij voorbaat toestemming hebben gegeven door aanvaarding van de Algemene Bankvoorwaarden, aldus van Lanschot.

De nieuwe partij heeft echter geen enkele intentie om de relatie met de voormalige klanten van Van Lanschot te behouden. Promontoria is enkel gericht op het uitwinnen van deze vastgoedportefeuilles. Veel klanten waren het terecht niet eens met deze overname. Klanten zijn immers zonder hun uitdrukkelijke toestemming overgeheveld naar een willekeurige derde, niet zijnde een bank, die niet over de kennis en kunde als een bank als Van Lanschot beschikt. Bovendien presenteerde Van Lanschot zich als “Wealth Manager” en mochten klanten terecht verwachten dat zij een zorgvuldige dienstverlening kregen waarbij zij niet zonder meer aan een willekeurige derde zouden worden overgeheveld. Een van die overgehevelde klanten, een eigenaar van meerdere verhuurde onroerende zaken in Den Haag en Scheveningen, was het met deze contractsovername niet eens en is een gerechtelijke procedure gestart.

Gevolgen nietige contractsoverneming van het contract met Van Lanschot

De rechter heeft bepaald dat de contractsoverneming van Van Lanschot aan Promontoria nietig is. Dit betekent dat de overdracht van de portefeuille aan Promontoria niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Bij nietigheid heeft de overeenkomst nooit bestaan en dat betekent dat de klant gewoon weer klant is bij Van Lanschot.

De rechtbank oordeelde dat het duidelijk is dat het hoofddoel van de overdracht door Van Lanschot aan Promontoria niet was het overdragen van bijzonder beheer, maar het overdragen van een pakket kredieten. Dat hoofddoel strookt niet met de overname van een deel van de onderneming, want de intentie van Promontoria heeft niets te maken met kredietverlening. De intentie van Promontoria is enkel en alleen de incassering van de lasten. Daarnaast was onder meer van belang dat geen van de medewerkers van Van Lanschot mee waren overgegaan en deze medewerkers – met hun kennis over bijzonder beheer – de klanten konden bijstaan.

Nu geen sprake is van een overgang van een deel van een onderneming, kan er volgens de rechtbank ook geen sprake zijn van een bij voorbaat verleende toestemming conform de Algemene Bankvoorwaarden. Het oordeel van de rechter is dus dat de verkochte klanten van Van Lanschot niet zijn overgegaan naar Promontoria.