27 december 2016

Vernietiging besluit VvE niet noodzakelijk voor verkrijging verzoek vervangende machtiging op grond van art. 5:121 BW

Categorie: Bestuursrecht

Vernietiging besluit VvE niet noodzakelijk voor verkrijging verzoek vervangende machtiging op grond van art. 5:121 BW

Indien een appartementseigenaar een aan- of opbouw wenst te realiseren, zal hij de vergadering van eigenaren voorafgaand toestemming moeten vragen om zijn plannen uit te mogen voeren

Indien de vergadering van eigenaren met de vereiste meerderheid een besluit neemt waar een appartementseigenaar het niet mee eens is, dan kan hij op grond van art. 5:130 BW binnen één maand na de dag waarop zij van het besluit kennis heeft genomen of had kunnen nemen vernietiging van dit besluit vragen bij de kantonrechter.

Het is eveneens mogelijk op grond van art. 5:121 BW aan de kantonrechter vervangende machtiging te verzoeken van de vereiste medewerking of toestemming. De indiening van een verzoek tot vervangende machtiging is – anders dan het verzoek tot vernietiging – niet aan een termijn gebonden.

In de praktijk wordt een verzoek tot vervangende machtiging van de vereiste medewerking of toestemming vrijwel altijd gecombineerd met een verzoek tot vernietiging van het besluit waarin de toestemming is onthouden. Vernietiging van het besluit is echter niet nodig. Dat heeft de Hoge Raad reeds op 4 juni 1993 bepaald. In deze zaak werd door de VvE betoogd dat de appartementseigenaar niet-ontvankelijk was in haar verzoek om vervangende machtiging, omdat de appartementseigenaar niet binnen één maand had verzocht om vernietiging van het besluit. De Hoge Raad oordeelde dat een verzoek om vervangende machtiging niet afhankelijk is van een vordering tot vernietiging van een besluit en dat de verzoeker derhalve ontvankelijk was in haar verzoek.

Recent heeft het hof Arnhem-Leeuwarden dit nogmaals bevestigd en geoordeeld dat de omstandigheid dat van het besluit geen vernietiging is gevraagd niet met zich brengt dat de machtiging moet worden geweigerd op de grond dat het besluit formele rechtskracht toekomt.

Door de vervangende machtiging wordt de eerder geweigerde toestemming alsnog verleend. Indien de benodigde toestemming door de VvE wordt geweigerd behoeft er dus niet binnen één maand een procedure bij de kantonrechter te worden gestart om uiteindelijk alsnog de benodigde toestemming te verkrijgen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over VvE-recht? Neem dan contact op met advocaat vastgoed, Marie-Louise van Kleef.