2 juli 2015

Welke rechtbank is bevoegd te oordelen over vorderingen tot vernietiging, dan wel nietigheid van de besluiten?

Categorie: Bestuursrecht

Welke rechtbank is bevoegd te oordelen over vorderingen tot vernietiging, dan wel nietigheid van de besluiten?

In beginsel is de rechtbank bevoegd te oordelen over de nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon. Dit volgt namelijk uit artikel 42 Wet op de rechtelijke organisatie, waarin is bepaald dat de rechtbank kennisneemt van alle burgerlijke zaken in eerste aanleg.
Artikel 5:130 BW maakt echter een uitzondering, daar waar het gaat om de vernietigbaarheid van besluiten van de VvE. Op grond van artikel 5:130 BW is namelijk de kantonrechter bevoegd te oordelen over vorderingen tot vernietiging van VvE besluiten. Een dergelijke regeling ontbreekt ten aanzien van de nietigheid van besluiten, zodat in dat geval de rechtbank, sector Civiel, bevoegd blijft.

Waarom er sprake is van een uiteenlopend regime, is niet duidelijk, maar het kan in de praktijk leiden tot onnodige processuele complicaties. Het is immers niet altijd meteen duidelijk of een besluit nietig, dan wel vernietigbaar is. In dergelijke situaties kan een procespartij, zowel een dagvaardingsprocedure bij de sector Civiel te beginnen om de nietigheid in te roepen, als een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter te beginnen om datzelfde besluit te laten vernietigen.

Heeft u een vraag over VvE recht? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde VvE recht advocaat van advocatenkantoor Blenheim 020 521 01 00, mr. M.L. van Kleef.