23 februari 2022

Verplichte UBO-registratie vóór 27 maart 2022

Categorie: Ondernemingsrecht

Heeft u uw verplichte UBO-registratie van uw BV al rond? Wacht hier niet te lang mee. Vóór 27 maart 2022 moeten de meeste bedrijven en organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat is een UBO?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn mensen die uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Of iemand kwalificeert als UBO hangt dus onder meer af van zijn of haar kapitaalbelang of zeggenschap. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onderscheidt drie categorieën UBO’s:

  • Een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen in een entiteit bezit;
  • Een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen; of
  • Personen die feitelijke zeggenschap over het bedrijf hebben.

Het UBO-register

Het UBO-register is een Europees initiatief dat beoogt de UBO’s van organisaties op te nemen in een centraal en publiek toegankelijk register. Hiermee wordt gepoogd witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. In Nederland wordt het UBO-register beheerd door de Kamer van Koophandel. Hierin staan bepaalde gegevens van de UBO’s van rechtspersonen. Zo kan men eenvoudig vinden wie de feitelijke macht heeft van bijvoorbeeld een bepaalde BV of NV.

Sinds 27 september 2020 zijn veel organisaties verplicht hun UBO’s in te schrijven. Indien u dit nog niet heeft gedaan, is het raadzaam hier zo snel mogelijk mee te beginnen. U heeft namelijk nog slechts tot 27 maart 2022 om uw UBO’s in te schrijven bij de Kamer van Koophandel op straffe van een geldboete, taakstraf of zelfs een gevangenisstraf.

Of u ook UBO’s moet inschrijven hang af van de rechtsvorm van uw organisatie. Bekijk hier voor welke entiteiten de registratieplicht geldt.

Hoe schrijft u uw UBO’s in?

U kunt uw UBO’s online via de website van de Kamer van Koophandel inschrijven. In een portaal doorloopt u de vragen die gesteld worden en uiteindelijk dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te uploaden en een verificatie in de zin van een betaling te doen.

Zorg ervoor dat u van tevoren alle benodigde gegevens en documenten hebt verzameld. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u voor de verschillende entiteiten die aan de registratieplicht moeten voldoen de vereiste documenten. Dit zijn bijvoorbeeld documenten waaruit het belang van de UBO’s in de organisatie blijkt, zoals het aandeelhoudersregister, de akte van oprichting of de statuten.

Gevolgen niet registreren

Indien de UBO niet vóór 27 maart 2022 geregistreerd is, dan zal de Kamer van Koophandel dit aan het Bureau Economische Handhaving doorgeven. Het Bureau Economische Handhaving zal maatregelen kunnen treffen. Het niet of onjuist inschrijven van een UBO kan leiden tot bestuurs- of strafrechtelijke sancties. Het overtreden van de registratieplicht kan resulteren in een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 21.750. Formeel zou zelfs een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd kunnen worden, nu het strafbaar is gesteld als economisch delict. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Kortom, voldoende reden om aan de registratieplicht te voldoen!

Blenheim adviseert ondernemers bij het doen van hun UBO-registratie

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de advocaten van het Corporate Team van Blenheim. Ook voor antwoorden op vragen over het identificeren, registeren of wijzigen van de UBO’s kunt u bij hen terecht. Meer informatie is, zoals hierboven al opgemerkt, ook te vinden in de eerdere blogs die wij over dit onderwerp schreven. Wij helpen u graag!