16 september 2016

Verwijtbare werknemer maar toch een transitievergoeding?

Categorie: Bestuursrecht

Verwijtbare werknemer maar toch een transitievergoeding?

Hoe zit het nou indien een werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en om die reden een beëindiging door de rechter wordt uitgesproken? Heeft de werknemer dan geen recht op een transitievergoeding?

Het antwoord daarop zal zijn: meestal niet. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor de werknemer, ondanks verwijtbaar gedrag toch recht heeft op een transitievergoeding. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar onlangs een uitspraak over gedaan, in het voordeel van de werknemer.

De zaak handelde over een docent in dienst bij een middelbare school. Er werd aangetoond dat de docent verwijtbaar gedrag tentoon had gespreid. Zo had hij onder meer antwoorden van een toets aan een leerling verstrekt. Verder was vast komen te staan dat de werknemer via social media één-op-één contact met leerlingen had gehad waarmee hij de noodzakelijke professionele afstand tot zijn leerlingen had overgeschreden. Ook was het vast komen te staan dat de werknemer zich laatdunkend had uitgelaten over een collega-docent. De kantonrechter was van mening dat dit handelen zodanig verwijtbaar was, dat voortzetting van het dienstverband niet van de werkgever gevergd kan worden. Ook is de kantonrechter van mening dat het gedrag van de werknemer ernstig verwijtbaar is. Op die grond zou de werknemer in beginsel geen transitievergoeding toekomen.

Verweer werknemer over ontbreken transitievergoeding

Daartegen richt zich het verweer van de werknemer. De werknemer heeft gesteld dat het niet toekennen van een transitievergoeding in zijn geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter is het eens met de motivering van de werknemer dat de relatief kleine misstap na een heel lang dienstverband is voortgekomen uit een te grote betrokkenheid bij de betreffende leerlingen. Daarbij heeft de werknemer zichzelf niet financieel of anderszins bevoordeeld en is ook niet gebleken van een strafbaar feit. De redenering van de rechter is dat als aan de werknemer onder deze omstandigheden ook nog eens geen transitievergoeding zou worden toegekend, hij voor zijn eenmalige grote misstap te veel gestraft zou worden. Daarom wordt er toch een transitievergoeding toegekend.

Mocht u verdere vragen hebben over arbeidsrecht of deze zaak dan kan u contact opnemen met mr. Rachelle Mourits.