8 september 2017

Voorbereiding bij een informatieverzoek van de AFM of DNB

Categorie: Handhaving

Zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank kunnen een informatieverzoek versturen. Dit kan ook een norm informerende brief zijn. Het is zinvol goed na te denken over de beantwoording van een informatieverzoek. Onze advocaat bestuursrecht kan u adviseren over verzoek om informatie van toezichthouder.

Wat kan de toezichthouder AFM en DNB voor informatie vragen?

De toezichthouder heeft de bevoegdheid om informatie op te vragen bij de onderneming. De toezichthouder doet dit om te controleren of de desbetreffende onderneming conform wetgeving handelt. Het is het begin van een eventueel handhavingstraject waarbij de onderneming alert moet zijn wat wel en wat niet te verstrekken. De AFM en DNB hebben de bevoegdheid om verschillende informatie op te vragen, maar daarbij geldt dat de AFM en DNB ook binnen een bepaalde scope moeten blijven. Het is niet toegestaan dat de toezichthouder op “fishing expedition” gaat. In de meeste gevallen staat in de brief van de AFM of DNB duidelijk aangegeven welke informatie de toezichthouder nodig heeft.

Verplichting om mee te werken aan informatieverzoek?

U bent in beginsel verplicht mee te werken aan een dergelijk informatieverzoek, zij het dat u niet alle informatie hoeft te verstrekken die wordt gevraagd. Dat hangt van het geval af. Het is opletten, want alle informatie die u aan de toezichthouder verstrekt, kan op een later moment tegen u worden gebruikt (bijvoorbeeld in het geval er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld). Het is daarom wijsheid om op tijd een juridisch deskundige in te schakelen die u in dit traject kan begeleiden.

Hoe kunt u zich dan het beste voorbereiden op een brief van de AFM of DNB?

Het is belangrijk om een aantal aandachtspunten te onthouden.

Zo is het bijvoorbeeld relevant om bij ontvangst van een brief van de toezichthouder meteen een jurist in de arm te nemen. Welke informatie wel of juist niet moet worden verstrekt aan de toezichthouder en wat eventueel later nadelig zou kunnen uitpakken, kan beter op voorhand worden bepaald dan wanneer het achteraf verkeerd is gegaan en (of) te laat is.

U moet ook denken aan het feit dat de informatie die wordt verstrekt, op een later moment eventueel kan worden meegenomen in een strafrechtelijk onderzoek en kan in een dergelijk geval tegen u worden gebruikt. Zoals gezegd, in beginsel bent u verplicht de informatie te verstrekken die de toezichthouder verzoekt, maar u mag weigeren om mee te werken aan een eigen (strafrechtelijke) veroordeling. Waar de grens ligt, is vaak moeilijk te bepalen en daarom is het relevant om met een advocaat te bepalen welke informatie precies naar de toezichthouder gaat.

Let op de termijn voor beantwoording verzoek toezichthouder

Daarnaast moet u ook denken aan de gestelde termijn in de brief van de toezichthouder. Binnen welke termijn moet u reageren? Binnen deze termijn dient te worden gereageerd. Op het moment dat u dat niet doet of u verstrekt niet voldoende informatie aan de toezichthouder, dan heeft de toezichthouder de mogelijkheid om bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen. Een last onder dwangsom is op zichzelf al nadelig, maar de toezichthouder is ook verplicht om de last onder dwangsom te publiceren. De publicatie van een dergelijke last onder dwangsom kan ernstige gevolgen hebben voor de reputatie van uw onderneming.