19 juni 2024

Voordelen voor MKB-ondernemers bij nieuwe Wet opheffing verpandingsverboden

Categorie: Ondernemingsrecht

Goed nieuws voor MKB-Nederland! De Tweede Kamer heeft de Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen. Vorderingen van MKB-bedrijven kunnen nu gebruikt worden als zekerheid voor financiering. Brancheverenigingen schatten dat dit een miljard aan extra kredietruimte kan opleveren.

Ondernemers in het nauw

Voor ondernemers is het verpandingsverbod lange tijd een obstakel geweest. Opdrachtgevers konden in hun inkoopvoorwaarden crediteuren verbieden hun vorderingen over te dragen aan andere partijen of te gebruiken als zekerheid voor een lening. Dit werd vooral gedaan door grote bedrijven om te voorkomen dat een andere partij de openstaande rekening kwam innen. Nu moet een leverancier de schuldenaar schriftelijk mededelen dat hij zijn vordering verpandt.

Het is voor MKB-ondernemers veel moeilijker om aan financieringen te komen dan voor grote bedrijven. Banken wijzen MKB-bedrijven vaak af, omdat deze relatief veel werk met zich meebrengen voor een klein krediet waar banken minder aan verdienen. MKB’ers zijn daardoor vaak aangewezen op duurdere financiële instellingen. Waar banken vaak 5% rente vragen, is dat bij deze instellingen rond de 9%. Dit is voor veel MKB’ers te duur.

Nieuwe Wet opheffing verpandingsverboden

Opheffing van verpandingsverboden voor geldvorderingen op naam

  • Geldvorderingen op naam kunnen niet langer worden uitgesloten van overdraagbaarheid, mits deze uit hoofde van een bedrijf of beroep en voor financieringsdoeleinden worden overgedragen.
  • Dit betekent dat MKB-bedrijven hun vorderingen als onderpand kunnen gebruiken voor leningen, zelfs als de oorspronkelijke overeenkomst een verpandingsverbod bevat.

Uitzondering op bestaande vorderingen

  • De nieuwe wet heeft geen terugwerkende kracht. Dit houdt in dat verpandingsverboden die al bestonden voordat de wet van kracht wordt, geldig blijven.
  • Voor nieuwe overeenkomsten en vorderingen gelden de nieuwe regels, waardoor toekomstige vorderingen niet meer uitgesloten kunnen worden van verpanding.

Gelijk speelveld

  • Door de opheffing van verpandingsverboden wordt het speelveld tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in omringende landen gelijkgetrokken. In veel van deze landen zijn verpandingsverboden al beperkt of afgeschaft, wat hen een concurrentievoordeel gaf.

Verbeterde kredietruimte voor MKB

  • Door de mogelijkheid om vorderingen te verpanden, krijgen MKB-bedrijven toegang tot meer krediet. Brancheverenigingen schatten dat dit een miljard aan extra kredietruimte kan opleveren.
  • Dit maakt het voor MKB-ondernemers makkelijker om financiering te krijgen, wat investeringen en groei bevordert.

Voordelen voor MKB-ondernemers

MKB-bedrijven kunnen nu hun vorderingen als zekerheid gebruiken, wat hun kredietwaardigheid verbetert. Daarnaast kunnen MKB-ondernemers met meer kredietopties kiezen voor financieringen met lagere rentetarieven, in plaats van de alternatieve duurdere financiële instellingen. Tot slot draagt de wet bij aan een beter ondernemersklimaat in Nederland, door de concurrentiepositie van MKB-bedrijven te versterken.

Blenheim Advocaten staat klaar voor MKB-ondernemers

Samenvattend, de nieuwe Wet opheffing verpandingsverboden zal een aanzienlijke vergroting van de kredietruimte voor MKB’ers bewerkstelligen. Dit geeft MKB-ondernemers meer financiële ruimte om investeringen te doen en door te groeien.

Bij Blenheim Advocaten staan wij klaar om MKB-ondernemers te adviseren over de mogelijkheden en implicaties van de nieuwe wet. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of juridisch advies.