22 maart 2013

Voorwaarden voor ontslag op staande voet van statutair directeur

Categorie: Bestuursrecht

Ontslag op staande voet van directeur: een voorbeeld

Woningcorporatie Laurentius heeft haar financiële directeur enige maanden geleden op staande voet ontslagen maar moet nu toch het salaris blijven doorbetalen na zijn ontslag eind oktober 2012.
Laurentius heeft de grondslag voor het ontslag, de dringende reden toch niet voldoende kunnen bewijzen. Zo heeft het Hof Den Bosch in hoger beroep uitgemaakt.

De voorwaarden voor ontslag op staande voet zijn strikt en de consequenties groot als een eventuele rechter later toch oordeelt dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven. Namelijk een doorbetaling van het salaris vanaf datum ontslag inclusief allerlei renten, kosten en boetes, maar ook de kans dat de werknemer weer terug mag keren op de werkplek.

Nog een keer de voorwaarden op een rij:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
 2. Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden;
 3. Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.

  Ad 1: de dringende reden. Met vage verwijten komt je er als werkgever niet. De dringende reden zal goed aangetoond moeten worden met al het mogelijke bewijs zoals verklaringen, videobeelden emails of overige stukken. Alles wat kan meehelpen om de reden dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is aan te tonen.

  Ad 2: mededeling. De werknemer moet weten wat hem wordt verweten en waarom hij wordt ontslagen zodat hij zich kan verweren. Een hoor en wederhoor tijdens de mededeling is van belang, ook voor een eventuele procedure op een later moment waarin de werknemer het ontslag aanvecht.
  Ad 3: onverwijldheid. De werkgever mag niet te lang wachten met het geven van het ontslag op staande voet. Te lang stilzitten en afwachten en pas enkele dagen later tot het ontslag op staande voet overgaan is funest. Als de werkgever de werknemer in de tussentijd heeft laten doorwerken, dan was het feit waarvoor de werknemer ontslag wordt kennelijk toch niet zo ernstig, althans zo zou een eventuele rechter kunnen oordelen.

  Voor al uw vragen over het ontslag op staande voet en overige arbeidsrechtvragen, kunt u contact opnemen met Rachelle Mourits.