4 november 2012

Een beheervereniging is geen Vereniging van Eigenaars

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Er doen zich nogal eens problemen met een gewone vereniging die niet een Vereniging van Eigenaars is in de zin van de wet. Bijvoorbeeld bij een vakantiepark of bungalowpark wordt wel een beheersvereniging opgericht. Het is dan niet een Vereniging van Eigenaars in de zin van de wet. Lidmaatschap van deze Vereniging van Eigenaars (VvE) is kwalitatief. Dat betekent dat iedereen die eigenaar van rechtswege lid is van deze vereniging. Bij een gewone vereniging, dus ook een beheersvereniging door een projectontwikkelaar wordt opgericht om toekomstig beheer van het park mogelijk te maken geldt dat niet. Het betekent bijvoorbeeld dat het lidmaatschap van een dergelijke beheersvereniging gewoon opgezegd kan worden. Dit kan tot allerlei problemen leiden aangezien het onderhoud van het natuurlijk wel betaald moet worden.

Vereniging van eigenaars voor beheer, bungalowpark, pakeergarage, e.d.

Voor parkmanagement, beheer van onderhoud van het bungalowpark kunnen de volgende richtlijnen aangehouden worden:

  1. Indien een vakantiepark is opgesplitst in appartementsrechten ontstaat van rechtswege een VvE, dan geldt een verplicht lidmaatschap dat niet opgezegd kan worden ook niet door een nieuwe eigenaar.
  2. Een beheersvereniging, een “gewone” vereniging in de zin van de wet, heeft geen kwalitatief (verplicht) lidmaatschap.
  3. Indien de koper is overeengekomen dat een beheersvereniging het beheer zal doen dan kan niet eenzijdig door verkoper of projectontwikkelaar besluiten gewijzigd worden.
  4. Onder lidmaatschap van een gewone vereniging (dus ook een beheersvereniging) kan opgezegd worden. De vereniging kan de eigenaar die opzegt wel aan betalingsverplichtingen houden indien ongerechtvaardigde verrijking wordt aangetoond of wordt aangetoond dat de handelwijze in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Daar zijn inmiddels uitspraken van de rechter over.Soortgelijke problemen doen zich ook voor bij opzegging lidmaatschap winkeliersvereniging.