27 januari 2016

Wat te doen als AFM of DNB op de stoep staat

Categorie: Handhaving

Vrijwel iedere marktpartij en/of ondernemer die op de financiële markten actief zijn, komt wel eens in aanraking met de financieel toezichthouder. Hopelijk niet in de situatie dat de AFM of DNB u met een bezoek van de inspectie of toezichthouder verrast. Indien dat wel zo is, is het goed om uw plichten, maar ook uw rechten bij handhaving van de AFM en DNB te kennen, waar ik in deze blog als advocaat AFM en DNB op inga.

Wat zijn dus de mogelijkheden om onderzoek ter plaatse te verrichten door AFM?

In ieder geval is van groot belang dat u zo snel als mogelijk contact opneemt met een advocaat besuursrecht, om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Van groot belang is dat de bevoegdheden niet verder reikt dan het doel dat de toezichtmedewerkers hebben bij het onderzoek. Hier wordt nog weleens te snel aan voorbijgegaan.Daar staat wel tegenover dat u de plicht hebt om medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Wat is het doel van AFM of DNB

In ieder geval moet u bij toezichthouders op de stoep in ieder geval vragen om identificatie. Mochten het AFM en/of DNB medewerkers zijn, vraag dan om het doel van het onderzoek. In de meeste gevallen heeft de AFM of DNB een schriftelijk document bij zich waarin het doel van het bezoek staat. Hoewel u verplicht bent om mee te werken, is het niet zo dat u op iedere vraag van DNB en/of AFM antwoord moet geven. Ook kunt u verplicht zijn om mee te werken aan het kopiëren en overhandigen van stukken. Echter, u bent niet in alle gevallen verplicht om vertrouwelijke berichten die u met uw advocaat voert, te verstrekken. Ook kan het zijn dat er specifieke privacygevoelige informatie is, die in sommige gevallen niet hoeft te worden overgelegd. U kan zelfs verplicht worden om een kopie te laten maken van uw computer, dan wordt een forensic image van de harde schijf gemaakt.

Interviews met medewerkers door AFM

Bij een dergelijk bezoek worden vaak interviews afgenomen door AFM en DNB medewerkers. Het is dan belangrijk om het personeel dat eventueel aanwezig is hierover vooraf te informeren en hoe zij om moeten gaan met de vragen. Ook dan kan het verstandig zijn om uw advocaat te bellen.Soms worden marktpartijen door een onderzoek overvallen en geven zij achteraf aan te weinig kritisch te zijn geweest. Dat is soms te betreuren, omdat het onderzoek van groot belang kan zijn bij vervolg handhaving door AFM (bijvoorbeeld bij een bestuurlijke boete door Afm).