8 augustus 2018

Wees AVG-proof!

Categorie: Privacyrecht

Wees AVG-proof!

De AVG is inmiddels in werking getreden.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven actief te zullen handhaven.
De boetes onder de AVG zijn zeer hoog.
Zorg er daarom voor dat u AVG-proof bent.

Onze privacydesk kan u daarbij helpen.

Handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens

Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om de AVG te handhaven. Onder de Wbp kwam zij vaak pas in actie na een melding van misbruik of schending. De AP heeft aangekondigd onder de AVG actief te zullen handhaven.

De handhaving zal in eerste instantie hoofdzakelijk gericht zijn tegen ‘grootverwerkers’ zoals verzekeraars, telecombedrijven, zorginstellingen, overheidsinstanties en banken. Om op grote schaal te kunnen handhaven en dus uit te breiden, is het personeel van de AP uitgebreid van 72 naar 270 FTE.

Uitstel handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de AVG.
Het bedrijfsleven heeft daarom gepleit voor uitstel handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mogelijk geeft de Autoriteit Persoonsgegevens daar gehoor aan en ligt de focus eerst op de grootverwerkers.

AVG-proof; advocaat privacy

Indien u persoonsgegevens verwerkt, dient u naar alle waarschijnlijkheid te voldoen aan de AVG. Wij helpen u graag AVG-proof te zijn.

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat privacy als je een vraag hebt over privacyrecht.