21 maart 2020

Nieuwe regeling (NOW) vervangt werktijdverkorting

Categorie: Bestuursrecht

De gevolgen van de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus zijn ingrijpend. Werknemers moeten thuisblijven en de werkdruk voor veel werknemers verandert. In de afgelopen weken is er door werkgevers dan ook een massaal beroep gedaan op de regeling voor werktijdverkorting. Op 17 maart jl. heeft de overheid een nieuwe regeling verkondigd die de regeling voor werktijdverkorting vervangt, de zogenoemde regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Daarnaast is de regeling voor werktijdverkorting met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met de nieuwe regeling heeft het kabinet miljarden uitgetrokken om werkgevers tegemoet te komen in deze zware periode als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers naar rato van het omzetverlies.

De tegemoetkoming is dus afhankelijk van de terugval in de omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom, waarbij de volgende voorbeelden zijn genoemd:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Welke voorwaarden gelden voor een tegemoetkoming?

Er moet sprake zijn van een verwacht omzetverlies van minimaal 20%.

Daarnaast verplicht de werkgever zich bij de aanvraag om geen werknemers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt.

In tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting, geldt bij de NOW-tegemoetkoming een doorbetalingsverplichting van loon. De werknemer zal dus in beginsel niets merken en volledig moeten worden uitbetaald door de werkgever. Dit geldt zowel voor werknemers met een vast als flexibel contract. Zo dienen bijvoorbeeld ook werknemers met een oproepcontract doorbetaald te worden. Lees ook: praktische tips coronacrisis.

Voor welke periode kan een tegemoetkoming worden verkregen?

De aanvraag voor een NOW-tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden. De periode waarover de tegemoetkoming wordt verstrekt kan eventueel worden verlengd met een aanvullende periode van 3 maanden.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming en wat is het moment van vaststelling?

De aanvraag dient te worden gedaan bij het UWV. Er zal daarna bij toekenning van de aanvraag een voorschot worden uitgekeerd van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming wordt vervolgens achteraf vastgesteld en zo nodig gecorrigeerd in overeenstemming met het daadwerkelijke omzetverlies.

Wat nu met reeds aangevraagde vergunningen voor werktijdverkorting?

Voor zover reeds een vergunning is aangevraagd voor werktijdverkorting, zullen die aanvragen worden behandeld met toepassing van de nieuwe regeling en zal aldus conform de NOW al dan niet een tegemoetkoming worden verstrekt. Dat zal betekenen dat er nog om aanvullende informatie zal worden gevraagd over de te verwachten omzetderving.

Wanneer kan de vergunning worden aangevraagd?

Dat is nu nog onduidelijk. De uitvoering van de nieuwe regeling wordt nog bepaald. In elk geval is duidelijk dat het moment van aanvraag geen invloed heeft op het recht op een tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor omzetverlies dat is geleden vanaf 1 maart 2020.

De uitwerking van de regeling wordt op korte termijn verwacht.

Heeft u vragen over de nieuwe NOW-regeling? Neem dan contact op met advocaten arbeidsrecht. Wij helpen u graag!