6 juli 2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 een feit!

Categorie: Huurrecht

In een van mijn vorige blogs schreef ik over het Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015. Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt een feit. In deze blog bespreek ik de overgangsregeling naar het nieuwe recht en twee (andere) van belangrijke wijzigingen in het huurrecht.

Overgangsregeling

De Wet doorstroming huurmarkt is niet onverkort op alle huurovereenkomsten van toepassing. Op huurovereenkomsten die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van de wet blijven de oude bepalingen onverkort van toepassing. De wetswijziging geldt enkel voor nieuwe huurovereenkomsten, gesloten na 1 juli 2016.

Aanpassing van de ‘diplomatenclausule’

Bij afwezigheid van de verhuurder kan een woning tussentijds worden verhuurd totdat de verhuurder weer terugkeert in de woning. Deze mogelijkheid wordt in de huurovereenkomst vastgelegd in een zogeheten diplomatenclausule. Voordat de Wet doorstroming huurmarkt in werking trad was er tijdens de afwezigheid van de verhuurder slechts één tussenhuur mogelijk. Indien die tussenhuurder (eerder) vertrok, kan onder het oude recht niet nogmaals met een nieuwe tussenhuurder een huurovereenkomst worden gesloten. Onder de nieuwe wetgeving is het mogelijk geworden om met opvolgende huurders een huurovereenkomst te sluiten. Ook is het nu mogelijk vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn de tussenhuurovereenkomst met wederzijds goedvinden te verlengen.

Uitbreiding Leegstandwet

De Leegstandwet bood al de mogelijkheid om tijdelijk, zonder huurbescherming, te verhuren. Verhuurders van bepaalde categorieën woonruimte kunnen daarvoor een vergunning aanvragen op grond van de Leegstandwet. Wanneer de vergunning eindigt, eindigt de huurovereenkomst automatisch.

Voor een aantal categorieën woonruimte was op basis van de Leegstandwet tijdelijke verhuur al mogelijk. Namelijk voor woonruimte in een gebouw (dat in afwachting is van een andere bestemming, sloop, renovatie of verkoop), woonruimte in een huurwoning in afwachting van sloop of renovatie en woonruimte in een te koop staande koopwoning (nieuwbouw of bestaande bouw). De nieuwe wet voegt hier nog een vierde categorie aan toe, namelijk woonruimte in een te koop staande huurwoning.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over het huurrecht? Neem dan contact op met advocaat vastgoed.