8 november 2018

Wetgeving over bitcoins

Categorie: Financieel recht

Cryptocurrency is de nieuwe vorm van beleggen. De Bitcoin – één van de vele digitale munteenheden – was de eerste, maar dus al geruime tijd niet meer de enige. Tegenwoordig heb je namelijk ook digitale munteenheden als Ethereum, Litecoin of Dash. Het is digitaal geld dat wordt opgeslagen in een online wallet. Volgens wet- en regelgeving zijn digitale munteenheden nog niet te kwalificeren als wettig betaalmiddel. Dat betekent echter niet dat er nog niet mee kan worden betaald. Het is zelfs mogelijk om een pizza te bestellen tegen betaling in Bitcoin! Daar waar de Bitcoin een paar jaar geleden nog 3.500 euro waard was, is het inmiddels gestegen naar zo’n 7.000 euro. Dat is dus een verdubbeling(!) van de waarde binnen een paar jaar tijd.

Wie ‘maakt’ bitcoins?

Bitcoins worden gemaakt door middel van “mining”. Minen is het met computers oplossen van rekensommen. Door het oplossen van deze rekensommen worden bitcoins verkregen. Een ander woord voor het oplossen van deze rekensommen wordt “het vinden van een block” genoemd. Circa iedere 10 minuten komt zo’n block vrij en wordt degene die de code heeft opgelost beloond met een aantal bitcoins.

Risico’s beleggen in bitcoins

Er is een aantal mensen – waaronder de CEO van JP Morgan – die bitcoins als frauduleus bestempelen. Het zou een bubbel zijn die op een gegeven moment in elkaar stort. Een massapsychose. Daarnaast heeft de toezichthouder nog geen grip op deze bitcoins; bitcoins vallen (nog) niet onder de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en daarom houden de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en De Nederlandsche Bank (“DNB”) nog geen toezicht. Bitcoinbrokers hebben daarom vrij spel.

Wet- en regelgeving over bitcoins

Bitcoin is een virtuele valuta die op dit moment nog een ongereguleerde vorm van virtueel geld. Er is geen sprake van een centrale uitgever, zoals bij de euro, hetgeen betekent dat ook nog niemand er voor aansprakelijk kan worden gehouden. De Bitcoin kan niet worden gekwalificeerd als elektronisch geld in de zin van de Wft, onder meer omdat bitcoins niet zijn uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en geen vordering op de uitgever vertegenwoordigen. Ook kan een bitcoin niet worden gedefinieerd als een financieel product conform de Wft. Met andere woorden: de Bitcoin valt dus vooralsnog buiten de reikwijdte van de Wft. De Nederlandse toezichthouders – de AFM en DNB – kunnen vooralsnog nog geen toezicht houden en dat geeft de bitcoinbroker een grote mate van vrijheid.

Ook vallen bitcoinbrokers nog niet onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”). Dit betekent dat bitcoinbrokers nog geen meldplicht hebben indien er zich een verdachte transactie voordoet.

Ongeacht het feit dat bitcoins nog niet zijn gereguleerd, is het raadzaam om interne procedures te bezitten die de transparantie en veiligheid van de transacties bevorderen. Er bestaat een grote kans dat bitcoins op een gegeven moment worden gereguleerd.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van deze procedures dan wel met andere vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met ons.