21 december 2017

White paper, bitcoin en coins: wat hebben zij met elkaar te maken?

Categorie: Financieel recht

White paper, bitcoin en coins: wat hebben zij met elkaar te maken?

Er gaat geen dag voorbij of er wordt uitgebreid geschreven en gesproken over bitcoins.Is het een bubbel? Moet ik investeren of ben ik te laat? Vragen over bitcoin die ik advocaat AFM en DNB niet kan beantwoorden.

Wel adviseer ik over partijen die advies willen over toezicht op coins en / of zelf een coin willen introduceren (of een initial coin offering en de waarschuwingen van AFM daarover).

Het ‘initial coin offering’ is erg actueel en houdt de gemoederen bezig. Eerder schreef ik over een ‘initial coin offering’, hetgeen door middel van de uitgifte van een coin geld ophaalt voor nieuwe startup bedrijven. Bij zo’n ICO wordt veelal gebruik gemaakt van een ‘white paper’.

Wat is een white paper?

Een white paper is een document waarin wordt beschreven hoe een bepaald bedrijf werkt, maar van oudsher is het ook een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie en/of product werkt. In het Nederlands ook wel ‘witboek’ genoemd, die in de politiek en in het bedrijfsleven worden gebruikt. White papers worden bij ICO’s gebruikt als een soort mini-prospectus, waarin wordt beschreven waarom geld wordt opgehaald en wat het bedrijf precies gaat doen.

Verschil met prospectus?

Een prospectus is van geheel andere orde. Zowel aan een goedgekeurde als vrijgestelde prospectus wordt door de Wet op het financieel toezicht en de prospectusverordeningen eisen gesteld. Bij de goedkeuring door de AFM wordt nagegaan of alle verplichte informatie in het prospectus staat. Let wel, de AFM controleert niet of de informatie juist is, maar controleert wel of alle verplichte informatie is opgenomen en zal ook bij discrepanties kritische vragen kunnen stellen.

Waarschuwing AFM terecht: zelf goed opletten!

Heel anders is dat bij een ICO. Deze zijn ongereguleerd en de AFM houdt geen toezicht, althans beperkt door algemeen toezicht. De AFM kan namelijk wel op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken toezicht houden. Een white paper is vaak summier en meer bedoeld om investeerders te enthousiasmeren voor het bedrijf, terwijl een prospectus vooral de risico’s benoemt. Niet voor niets waarschuwt de AFM daarom voor ICO’s. In zijn algemeenheid is het raadzaam om voorzichtig om te gaan met dergelijke white papers.

https://en.wikipedia.org/wiki/White_paper