Advocaten Amsterdam advocatenkantoren

Advocaten in Amsterdam

Blenheim is een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd is in handelsrecht en vennootschapsrecht.
De advocaten van Blenheim verlenen een breed scala aan juridische diensten.

Blenheims Nederlandse - en internationale rechtspraktijk

De praktijk van Blenheim richt zich onder meer op de volgende juridische gebieden:

- [agentuur](http://www.blenheim.nl//nl/agentuur-advocaten.html) - [arbeidsrecht](/nl/arbeidsrecht/index.html) - [auteursrecht](/nl/IE/auteursrecht.html) - bankrecht en financieel recht - bestuursrecht - [bouwrecht](/nl/bouwrecht/bouwrecht-advocaten) - [civiele procedures](/nl/procesrecht-advocaten) - concurrentie - contractenrecht - distributie en franchise - entertainmentrecht - faillissementsrecht - [financieel recht](/nl/advocaten-financieel-recht) - fusies en overnames - [handelsnaamrecht](/nl/IE/handelsnaamrecht.html) - [handelsrecht](/nl/handelsrecht-advocaten) - [hoger beroep](http://www.blenheim.nl/nl/advocaat-hoger-beroep) - [huurrecht](/nl/huurrecht/huurrecht-advocaat.html) - incasso - [IT-recht](/nl/it-advocaten) - [intellectueel eigendom](/nl/IE/intellectueel-eigendom.html) - [internet](/nl/it-advocaten) - [internationale handel](/nl/handelsrecht-advocaten) - kartelrecht - mededingingsrecht - [merkenrecht](/nl/IE/merkenrecht.html) - [naburige rechten](/nl/IE/naburige-rechten.html) - [onroerend goed](/nl/onroerend-goed/index.html) - [procederen, arbitrage en mediation](/nl/procesrecht-advocaten) - projectfinanciering - regulatory compliance - reorganisaties en herstructureringen - ruimtelijke ordening - [sportrecht](/nl/advocaten/sportrecht-advocaat.html) - [tekeningen- en modellenrecht](/nl/IE/modellenrecht.html) - [vennootschapsrecht](/nl/vennootschapsrecht) - verbintenissenrecht - [zekerheden, voorrechten, hypotheken](/nl/onroerend-goed/index.html)