Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan, waarin gekozen medewerkers de werknemers in de onderneming vertegenwoordigen om de positie van de werknemers binnen de onderneming te beschermen en te bevorderen. Het bestaan van een dergelijk orgaan in een onderneming kan een strikt vereiste zijn, afhankelijk van het aantal werknemers.

Als (buitenlandse) werknemer of ondernemer in Nederland is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische noodzaak om de rechten van de werknemer en zijn medezeggenschap te waarborgen.

Wanneer is een Ondernemingsraad in Nederland wettelijk verplicht?

Als uw bedrijf ten minste 50 werknemers in dienst heeft, dan moet u een ondernemingsraad instellen volgens de Wet op de ondernemingsraden. Heeft u meer dan één vestiging, dan moet u aanvullend ondernemingsraden instellen in elk van de volgende vestigingen die deze drempel van 50 werknemers overschrijden. Er kan echter een gezamenlijke ondernemingsraad worden opgericht als de filialen in totaal meer dan 50 mensen in dienst hebben, maar minder dan 50 individueel.

Een bedrijf dat minder dan 50 mensen in dienst heeft, is niet verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. In plaats daarvan kan een vrijwillige raad worden gevormd door de werknemers, of kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden opgericht. Een dergelijk orgaan zou niet dezelfde bevoegdheden hebben als een wettelijk ingestelde ondernemingsraad en zou ook niet dezelfde verplichtingen met zich meebrengen. De werknemers kunnen nog steeds hun recht op overleg uitoefenen, hetgeen gebeurt door het houden van personeelsvergaderingen.

Doel van een Ondernemingsraad in Nederland

De ondernemingsraad zorgt voor medezeggenschap van de werknemers in zowel de dagelijkse gang van zaken als in de besluitvorming over de toekomstige koers van de onderneming. Het doel van een dergelijke raad is om zowel voor de werkgever als de werknemers van nut te zijn, door middel van zowel vertegenwoordiging op de werkplek als het hebben van een forum waarin constructieve feedback kan worden gevraagd en gegeven ter bevordering van de vooruitgang van de onderneming. In Nederland moet de ondernemingsraad ten minste twee keer per jaar – tijdens werktijd- bijeenkomen. De leden van de ondernemingsraad hebben ook het recht om binnen werktijd hun eigen vergaderingen in te plannen.

De belangrijkste rechten van de Ondernemingsraad

  • Adviesrecht (artikel 25 WOR): Het recht om te worden geraadpleegd wanneer een belangrijk besluit wordt voorgesteld dat aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de onderneming;
  • Instemmingsrecht (artikel 27 WOR): het recht op instemming met betrekking tot substantiële wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

Indien een werkgever een besluit neemt dat niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad, dan kan de OR bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam beroep instellen tegen dat besluit.

Een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend (of waarvoor geen vervangende toestemming door de kantonrechter is gegeven) is nietig.

Vragen?

Heeft u vragen over de ondernemingsraad, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.