Bestuurlijke waarschuwing

Een bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn waartegen bezwaar en beroep open staat. Of dat zo is kan een advocaat bestuursrecht voor u vaststellen. In het kader van handhaving kan de gemeente of een toezichthouder sancties opleggen, zoals een dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete. Daaraan voorafgaand kan ook een bestuurlijke waarschuwing gegeven worden. Als een bestuurlijke waarschuwing een besluit is dan kan daartegen bezwaar gemaakt kan worden. Dat is het geval als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen.

Handhavingsbeleid en bestuurlijke waarschuwing

Het gaat dan bijvoorbeeld om een waarschuwing die past binnen een bepaald handhavingsbeleid, ofwel een sanctieregime, bijvoorbeeld het overtreden van de sluitingstijd van een horecazaak. Vaak is deze bestuurlijke waarschuwing de eerste stap in het kader van handhaving, indien een overtreding wordt geconstateerd. Als de bestuurlijke waarschuwing wordt opgelegd, dan betekent dit dat de belanghebbende in kwestie zich daartegen moet kunnen verweren. Hij is immers het onderwerp het van handhavingsbeleid van de overheid geworden.

Voorbeeld van een bestuurlijke waarschuwing: waarschuwing artikel 82a Arbeidsomstandighedenwet

De waarschuwing op grond van artikel 28a Arbeidsomstandighedenwet is een op de wet gebaseerde waarschuwing. Deze waarschuwing van de arbeidsinspectie een voorwaarde voor de toepassing van de bevoegdheid om een bevel tot stillegging te geven bij een tweede of herhaalde overtreding. Deze waarschuwing is dan ook onderdeel van een sanctieregime. Deze waarschuwing is daarom een besluit. Gelet hierop is ook de beslissing op het verzoek om intrekking van deze waarschuwing een besluit.

Bezwaarschrift bestuurlijke waarschuwing

Indien derhalve schriftelijk een bestuurlijke waarschuwing wordt opgelegd, dan is het zinvol met een advocaat bestuursrecht overleg te hebben over een passende reactie. De bestuurlijke waarschuwing is immers de eerste stap op de ladder voor handhaving. Bij het verlengen van een vergunning kan de waarschuwing een rol spelen. Na het besluit tot bestuurlijke waarschuwing kan bijvoorbeeld nuttig zijn: overleg te hebben met het betreffende bestuursorgaan, een zienswijze indienen of het indienen van een bezwaarschrift tegen de bestuurlijke waarschuwing. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken.

Verzoek om intrekking bestuurlijke waarschuwing

Het is belangrijk bezwaar te maken tegen de bestuurlijke waarschuwing, omdat er rechtsgevolgen kleven aan die waarschuwing. Een bestuurlijke waarschuwing is immers de eerste stap in het kader van het handhavingsbeleid en de volgende stap kan een dwangsom, boete of bestuursdwang zijn, met verstrekkende gevolgen voor de belanghebbende. De systematiek van de regelgeving kan zodanig zijn dat de aan de waarschuwing ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van een vervolgbesluit (bijvoorbeeld een boetebesluit). Daarom kan een zinvol zijn een verzoek om intrekking van een bestuurlijke waarschuwing te doen.

Beroepsprocedure bestuursrechter over intrekking bestuurlijke waarschuwing

De Raad van State heeft in hoger beroep ook een oordeel gegeven over de bestuurlijke waarschuwing. In de uitspraak van 2 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1449) geeft de hoogste bestuursrechter aan in welke gevallen een bestuurlijke waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In die zaak betreffende een waarschuwing ex artikel 82a Arbeidsomstandighedenwet werd bepaald dat de weigering de bestuurlijke waarschuwing in te trekken een besluit is in de zin van de Awb, en dus bezwaar en beroep tegen de weigering ingesteld kan worden.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.