Boete voor woningonttrekking

Bestuurlijke boetes voor woningonttrekking zijn stevig. Voor woningonttrekking zonder vergunning kan een bestuurlijke boete opgelegd worden. Bij Airbnb-verhuur aan toeristen gebeurt dit regelmatig in Amsterdam. Vaak onterecht. Voor onttrekking van de woning aan de bestemming “bewoning” is een vergunning van de gemeente nodig, een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Een vergunning voor woningonttrekking dient ingediend te worden bij de gemeente. Onttrekking van woningen is wettelijk geregeld in de Huisvestingswet en bij de gemeente in de Huisvestingsverordening.

Is verhuur aan toeristen woningonttrekking?

Het begrip “woningonttrekking” wordt gebruikt om verhuur van woningen aan toeristen tegen te gaan. De gemeente stelt dat door tijdelijke verhuur aan toeristen geen sprake meer is van permanent bewonen (door één bewoner, c.q. gezin) en legt om die reden een bestuurlijke boete op. Op die handhavingspraktijk, vooral in de gemeente Amsterdam, is het nodige af te dingen. Tijdelijk verhuren van een woning aan toeristen is in Amsterdam toegestaan gedurende 60 dagen als de bewoner zelf ook nog in de woning woont. De bewoner moet ook ingeschreven staan in het Gemeentelijk Basis Register. Verhuur is toegestaan aan maximaal vier toeristen.

Bestuurlijke boete voor Airbnb-verhuur

De boete voor woningonttrekking wordt altijd aangekondigd in een brief. Dat is een zogenaamd “voornemen tot oplegging van een boete”. Daartegen kan een zienswijze ingediend worden bij de gemeente. Het is zinvol de zienswijze tegen het voornemen van de gemeente in te dienen. Onze advocaat bestuursrecht kan de zienswijze opstellen, aangezien wij daar ruime ervaring mee hebben en het juridisch kader daarvan goed kunnen onderbouwen. Er is dan ook geen enkele reden om de boete te accepteren, indien de gemeente op lichtvaardige grond een bestuurlijke boete oplegt. Indien toch een boetebeschikking wordt opgelegd neem dan contact op met onze advocaat bestuursrecht op de kansen in een bezwaarprocedure of beroepsprocedure tegen de boete te bespreken.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.