Medewerking bij inval inspectie of toezichthouder?

Indien u door de inspectie als verdacht wordt aangemerkt dan kunt u medewerking weigeren. U heeft het recht uw advocaat te spreken, ook bij een inval bij uw bedrijf. Het niet naleven van de medewerkingsplicht is alleen strafbaar, indien dat opzettelijk en onterecht geschiedt. Dus om een overtreding vast te stellen zal de inspectie SZW bijvoorbeeld moeten aantonen dat de werkgever met opzet geen medewerking verleent na een hem kenbare vordering, waaruit hij in voldoende mate kan afleiden wat wanneer van hem wordt verwacht. Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, ook niet bij een onderzoek door inspectie of een toezichthouder. Lees hier over beroep doen op zwijgrecht.

Termijn medewerking onderzoek toezichthouder

Uit het oogpunt van rechtszekerheid moeten hoge eisen worden gesteld aan de kenbaarheid van een vordering tot het verlenen van medewerking. Een advocaat bestuursrecht zal voor u toezien op correcte naleving van de regelgeving waar de toezichthouder en diens inspectie aan gebonden is. De zinsnede “binnen een redelijke termijn” bewerkstelligt dat de toezichthouder steeds een duidelijke termijn stelt binnen welke de betrokken persoon aan de toezichtvordering moet voldoen. De schriftelijke mededeling dat de vordering niet wordt begrepen, omdat reeds alle medewerking was verleend en de overtreder niet van de inspecteur had gehoord wat nog meer werd verwacht, levert niet voldoende inspanning op om aan de medewerkingsverplichting te voldoen.

Advies advocaat bestuursrecht over onderzoek of inval inspectie

Voor de beantwoording van de vraag of iemand voldoende inspanning is verricht aan het onderzoek van de toezichthouder is niet relevant in hoeverre het optredende bestuursorgaan, bijvoorbeeld het Ministerie, inspanning heeft verricht. Bovendien moeten verzoek van de inspectie redelijk zijn en evenredig. Stel onze advocaat bestuursrecht vrijblijvend uw vraag over onderzoek door de inspectie van een toezichthouder.

Vragen over inval jusititie of inspectie?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.