Geluidsoverlast horeca

Een horecabedrijf dient zich aan geluidseisen te houden. Degene die last heeft van geluidsoverlast of geluidhinder kan om handhaving vragen bij de gemeente of het bevoegde gezag. In de horecavergunning kunnen ook geluidseisen zijn bepaald. Daarnaast zijn geluidnormenzijn vastgelegd in diverse regelingen, waaronder het milieubeheer, de Wet geluidshinder, diverse overheidsbesluiten inzake geluid en Europese Richtlijn Omgevingslawaai. In de Wet geluidshinder is onder meer aangegeven welke objecten geluidsgevoelig zijn, zoals woningen of woonschepen en wat het maximale geluidsniveau mag zijn voor bedrijven die lawaai veroorzaken. Een goed overzicht van geluidsnormen en regelgeving over geluid vindt u hier.

Geluidsnormen horeca – Activiteitenbesluit

Speciaal voor horeca is van belang het Activiteitenbesluit. Vrijwel alle bedrijven, en zeker ook horecabedrijven, vallen onder dit besluit. Op grond van het Activiteitenbesluit wordt voor een horecagelegenheid het toelaatbare geluidsniveau bepaald. Dat gebeurt in relatie tot het meest gevoelige meetpunt in de omgeving van het horecabedrijf. Om te weten wat de geluidseisen zijn voor een horecabedrijf, kan eventueel met een WOB-verzoek de horecavergunning van een horecazaak opgevraagd worden. Om een idee te geven over het geluidsniveau, heb ik het volgende voorbeeld.

Geluidbelasting bij horeca

Bij een rustig café waar gepraat wordt en hooguit wat achtergrondmuziek is, zal de geluidsbelasting 70-80 dB(a) zijn. Bij een discotheek voor jongeren ligt dat in de reeks van 90-105 dB(a). Een horecabedrijf dient zich aan de criteria van het Activiteitenbesluit te houden en ook aan de specifieke bepalingen die in de horecavergunning staan. Overschrijding van de geluidsnorm kan tot een dwangsom leiden of intrekking van de horecavergunning.

Controle van geluid horeca

Indien er sprake is van geluidsoverlast, dan zal de betrokkene moeten laten vaststellen wat de geluidsbelasting is. Dat kan bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij de Milieudienst of Omgevingsdienst door aan te geven dat er sprake is van geluidsoverlast. Formeel kan ook gevraagd worden om handhaving bij deze diensten, indien sprake is van een vermeende overtreding van geluidwetgeving. De gemeente moet dan overgaan tot geluidsmeting. Vanzelfsprekend kan een omwonende ook zelf metingen laten verrichten en daar een rapport van laten opstellen.

Handhaving overtreding geluidsnormen

Indien een geluidsovertreding eenmaal is vastgesteld, dan heeft de gemeente een handhavingsplicht. Een belanghebbende, bijvoorbeeld een omwonende, kan de gemeente verzoeken om handhaving. Op dit verzoek tot handhaving dient formeel beslist te worden door de gemeente uiterlijk binnen acht weken na het verzoek. Het besluit dat genomen wordt op basis van het verzoek tot handhaving is voor bezwaar vatbaar. Een advocaat bestuursrecht kan desnoods een bezwaarschrift opstellen.

Geluidsoverlast en terras

Bij een horecabedrijf kan ook een terras aanwezig zijn. Voor het terras moet een terrasvergunning aanwezig zijn. Op het terras wordt vanzelfsprekend ook geluid veroorzaakt, maar het wordt niet meegeteld bij de meting van geluidsoverlast. Het geluid wordt in feite gelijkgesteld met geluid dat van de openbare weg komt. Indien op het terras echter ook muziek ten gehore gebracht wordt, ligt het genuanceerder en hangt het van de vergunning af in hoeverre de regelgeving wordt overtreden. Dat is afhankelijk van de feitelijke situatie van de vergunning zelf.

Stel vrijblijvend uw vraag over geluidsoverlast aan een advocaat bestuursrecht bij Blenheim.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.