Gevelreclame en vergunning

Er zijn strenge regels voor gevelreclame van een winkel, horeca of ander bedrijf. Iedere gemeente heeft daarvoor regels, vaak in de welstandsnota of plaatselijke verordening. Vaak is ook een omgevingsvergunning voor gevelreclame en lichtreclame nodig. Helaas is soms een advocaat bestuursrecht nodig als de gemeente tot handhaving overgaat. Handhaving met dwangsom vindt plaats indien gevelreclame of borden op een horecapand niet aan de regelgeving voldoen. Handhaving kan bestaan uit een dwangsom of bestuursdwang.

Vergunning gevelreclame

Voor het aanbrengen van gevelreclame is altijd een omgevingsvergunning nodig, indien:

  • het gaat om aanbrengen van reclame of naamsaanduiding waarvoor een verandering van de gevel nodig is. Dat kan zijn het aanbrengen van een uithangbord, plat bord of lichtbak;
  • er gesloopt moet worden aan de gevel en daarmee sloopafval ontstaat ten behoeve van het aanbrengen van gevelreclame;
  • de reclame, naamsaanduiding of borden aangebracht worden op de gevel van een monument of beschermd stadsgezicht.
  • Op de website van het Omgevingsloket kan een vergunning-check gedaan worden om te kijken of een omgevingsvergunning nodig is.

Handhaving gevelreclame gemeente

De gemeente controleert regelmatig reclame aan panden en gaat regelmatig tot handhaving. Regelmatig vinden controles plaats, soms straatsgewijs, of de gevelreclame aan de regels voldoet. Het kan dan gaan om lichtreclame, uithangborden, platte borden, beschildering op de gevel, het beplakken van ruiten of het aanbrengen van verlichting of spots bij de gevel en dergelijke. Handhaving tegen gevelreclame kan plaatsvinden, indien sprake is van overtreding van de regelgeving. Dat kan het geval zijn indien reclame of borden op de gevel zijn aangebracht zonder de benodigde omgevingsvergunning; de gevelreclame kan ook in strijd zijn met het bestemmingsplan of met de welstandseisen. In al die gevallen kan de gemeente overgaan tot handhaving. In dat geval zal eerst een brief gestuurd worden met een waarschuwing en zal een termijn gegund worden aan de ondernemer om de gevelreclame in overeenstemming te brengen met de regelgeving.

Aankondiging dwangsom wegens verboden reclame

Handhaving gebeurt nooit zonder waarschuwing. Eerst zal de gemeente een waarschuwing geven; vaak al mondeling bij de inspectie. Dan volgt een schriftelijk aankondig dat de gevelreclame aan de regelgeving moet voldaan met een begunstigingstermijn. Dan heeft de ondernemen tijd om de reclame aan te passen of zijn advocaat een zienswijze in de laten dienen tegen het voornemen tot handhaving. Een advocaat bestuursrecht kent de geldende rechtspraak en mogelijk verweer tegen een aanschrijving van de gemeente. Neemt de gemeente toch een besluit tot handhaving tegen de gevelreclame dan kan een bezwaarschrift ingediend worden en desnoods door een advocaat bestuursrecht een voorlopige voorziening gevorderd worden bij de bestuursrechter.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.