Hoe te handelen bij bezoek van de inspectie of de toezichthouder?

Indien de inspectie of toezichthouder op bezoek komt, of een inval doet, dient uw bedrijf op orde te zijn. Bel tijdig uw advocaat bestuursrecht om indien mogelijk het bezoek van de inspectie te bespreken. Allereerst moet vastgesteld worden of er sprake is van een toezichthouder in de zin van art. 5:11 Awb die bij of krachtens wettelijk voorschrift als zodanig is aangewezen. Vraag om legitimatie van de ambtenaren. Zonder aanwijzing is er geen medewerkingsplicht. Het is wel aanvaardbaar als de vordering om aan de toezichthouder medewerking te verlenen, wordt gedaan door het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid de toezichthouder werkzaam was en niet door de toezichthouder zelf. Lees ook op deze website: huiszoeking door inspectie toezichthouder.

Instructies aan personeel bij bezoek inspectie toezichthouder

  • Aan de medewerkers van uw bedrijf vooraf instructies geven. Ook hoe te handelen indien een inspecteur hen vragen gaat stellen.
  • Wijs altijd één verantwoordelijk persoon aan binnen het bedrijf die de leiding heeft bij een inval of bezoek inspectie.
  • De ruimtes binnen kantoor dienen opgeruimd te zijn: opgeruimde bureaus en dossiers moeten opgeborgen zijn in een (af)gesloten kast.

Bij aankomst inspectie en binnentreden bedrijfsruimte

  • Bel uw advocaat. In geval de opsporingsambtenaren in afwezigheid van uw advocaat het onderzoek starten, dient u uw advocaat op de hoogte te houden van de handelingen die verricht worden.
  • De inspecteur of ambtenaar begeleiden naar een aparte (bij voorkeur lege/neutrale) ruimte met zo min mogelijk stukken en dossiers.
  • De betreffende personen vragen naar naam, van welke organisatie ze afkomstig zijn, het onderwerp van het onderzoek en legitimatie (legitimatiebewijs dient te zijn uitgegeven door het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is en het dient opgemaakt te zijn volgens de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders AWB).

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.