Huiszoeking toezichthouder en het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb)

Onder het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb) door een toezichthouder vallen ook bedrijfspanden, bedrijfspanden en vervoersmiddelen. Een bedrijf dat verrast wordt met bezoek of inval van een inspecteur van de toezichthouder kan vragen of de inspectie wacht tot overleg met een advocaat bestuursrecht heeft plaats gevonden. In de wet staat niet dat de inspectie direct en op stel en sprong toegang heeft. Ook heeft de bedrijfsleiding het recht het personeel behoorlijk te informeren, bijvoorbeeld mede met het oog op veiligheid en verantwoorde bedrijfsvoering. Indien een bedrijfsleider toegang tot het bedrijf weigert dan kan de inspectie de politie erbij halen om toegang te krijgen.

Aankondiging huiszoeking inspectie

Soms zal de toezichthouder per brief een controle bij een bedrijf aankondigen. Een brief met een aankondiging van een uit te voeren controle met daarbij de mededeling dat de toezichthouder, wanneer geen toegang tot het gebouw wordt verschaft, zich zo nodig met behulp van de sterke arm toegang zal verschaffen, is geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb, maar bevat slechts een aankondiging van feitelijk handelen; de bevoegdheid van de toezichthouder of diens inspectie om elke plaats te betreden en zich zo nodig toegang te verschaffen met behulp van de sterke arm (politie) vloeit voort uit art. 5:15 Awb en vereist geen nader besluit.

Onderzoek bedrijfsruimte door inspectie

Gelet op art. 5:15 Awb zijn de toezichthouders bevoegd zonder toestemming vervoermiddelen en horecalocaties te betreden. Voor het betreden van bedrijfsruimten is geen toestemming nodig. In de wet is huiszoeking of binnentreden slechts in algemene zin de toegang wordt verzekerd tot bedrijfspanden, bedrijfsterreinen en dergelijke, ook zonder toestemming van de rechthebbende, en tot woningen voor zover het binnentreden niet zonder de toestemming van de bewoner geschiedt. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer die toegang weigert hooguit tijd wint. De inspecteur zal immers de politie bellen om te assisteren bij het binnentreden in de bedrijfsruimte. Dan moet de politie natuurlijk wel beschikbaar zijn. Bel bij twijfel onze advocaat bestuursrecht om u te laten informeren over uw rechten en plichten bij bezoek van de toezichthouder.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.