Intrekking subsidie

Subsidie kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Het betaald bedrag is doorgaans slechts een voorschot op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. Een subsidie-advocaat kan beoordelen of een intrekkingsgrond van de subsidie terecht wordt toegepast. De subsidieverstrekker heeft de mogelijkheid de subsidie lager vast te stellen dan overeenkomstig de subsidievaststelling. Maar de mogelijkheid tot intrekking van de subsidieverlening is in de wet opgenomen in geval van onregelmatigheden bij subsidieverlening.

Intrekkingsgronden subsidie in de wet:

  • activiteiten waarvoor subsidie is verleend hebben niet of niet geheel plaats gevonden;
  • subsidievoorwaarden zijn niet nageleefd;
  • de subsidie-aanvrager heet onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;
  • de subsidieverlening was onterecht en aanvrager behoorde dat ook te weten;
  • er is al voldoende subsidie verstrekt volgens de toepasselijke subsidieregeling.

Advies advocaat over intrekking subsidie

Een advocaat kan beoordelen of intrekking van een subsidie terecht is. Om dat vast te stellen controleert de advocaat de geldende subsidieregeling en de relevante intrekkingsgronden. Ook in de subsidiebeschikking kunnen nadere voorwaarden of verplichtingen staan die een rol kunnen spelen. Het is zinvol om een subsidie-advocaat te vragen om een inschatting van de proceskansen bij bezwaar om beroep tegen het intrekkingsbesluit van de subsidie. Hetzelfde geldt voor wijziging van de subsidie die vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de subsidie-ontvanger.

Redelijke termijn gunnen voor afbouw subsidie na intrekking/wijziging

In het geval dat intrekking van de subsidie terecht zou zijn dan heeft de subsidie-ontvanger recht op een redelijke termijn om de subsidie af te bouwen. Zo is bijvoorbeeld in de subsidie-uitspraak van 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3022 bepaald dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 4:51 lid 1 Awb ertoe dient de subsidie-ontvanger in staat te stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de subsidierelatie te ondervangen. Het dient dus voor de subsidie-ontvanger duidelijk te zijn welke maatregelen genomen moeten worden om de subsidiekortingen op te vangen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.