Rechten en plichten tijdens onderzoek inspectie toezichthouder

Een toezichthouder en diens inspectie heeft het recht een onderzoek te doen bij een bedrijf. Er zijn strikte regels voor een onderzoek of inval door de inspectie. Zorg ervoor dat uw advocaat bestuursrecht erop toeziet dat de inspectie de wet naleeft. Indien het bezoek van de inspectie van de toezichthouder is aangekondigd dan heeft u de tijd het bezoek van de inspectie goed voor te bereiden met uw advocaat. Of bel u advocaat als de inspectie onverwacht langskomt. Soms gaat aan een onderzoek een verzoek om informatie van de inspectie vooraf. De inspectie kan onderzoek bij derden doen naar uw activiteiten.

Vraag uw advocaat aanwezig te zijn bij onderzoek toezichthouder

 • Vraag bij aanvang van het onderzoek van de inspectie naar de reden van het bezoek (toezicht of opsporing), ter controle de betreffende persoon dient zijn bevoegdheid telkens in het kader van het juiste doel (toezicht of opsporing) aan te wenden;
 • In beginsel hebben de opsporingsambtenaren de bevoegdheid bedrijfspanden, terreinen en vervoersmiddelen te betreden. Voor de bevoegdheid om woningen te onderzoeken heeft de ambtenaar een voorafgaande machtiging nodig van de rechter-commissaris. Bekijk een machtiging of bevel goed indien dient wordt getoond;
 • Iedere ambtenaar van de toezichthouder mag plaatsen betreden en dient te allen tijde te worden vergezeld, zodat voorkomen wordt dat de ambtenaar alleen rondloopt;
 • Vernietig of verstop geen (digitale) documenten, boeken en bescheiden, voor dergelijk handelen kunnen hoge boetes worden opgelegd.
 • u hoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling; zodra u verdacht wordt heeft u een zwijgrecht en hoeft u niet mee te werken aan het onderzoek

Verzegeling ruimtes tijdens onderzoek toezichthouder

 • In geval het onderzoek door de inspectie niet binnen een dag kan worden afgerond hebben de ambtenaren de bevoegdheid om bedrijfsruimten of voorwerpen te verzegelen. Voor het verbreken van zegels kunnen hoge boetes worden opgelegd;
 • De ambtenaren van de toezichthouder mogen zowel analoge als digitale informatie inzien, tenzij het gaat om privé-documenten, documenten die niet relevant zijn voor het doel van het onderzoek en geprivilegieerde correspondentie tussen de onderneming en de advocaat van de onderneming;
 • Leg vast wat er gebeurt tijdens het onderzoek. In geval informatie wordt gekopieerd, hardkopie of digitaal, zorg dat u een identieke kopie hebt;
 • Laat een IT specialist bij het digitale onderzoek van de inspectie aanwezig zijn.

Na afloop onderzoek inspectie

 • Vraag contactgegevens van betreffende persoon van de inspectie, kopie van het verslag dat zij tijdens het bezoek hebben gemaakt en kopie van het door de inspectie gemaakte overzicht van de documenten die zij hebben ingezien en gekopieerd;
 • Begeleid de betreffende persoon van inspectie of toezichthouder naar de uitgang van het gebouw;
 • Maak een eigen verslag van het precieze verloop van het bedrijfsbezoek door de inspectie;
 • Organiseer een bijeenkomst met medewerkers van uw bedrijf en de advocaat teneinde te bepalen welke acties ondernomen moeten worden;
 • Bij verhoor door inspectie dient de betrokken zicht goed bewust te zijn van zijn rechten waaronder het zwijgrecht.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.