Vergunning woningonttrekking

De vergunning (onttrekkingsvergunning) is nodig om (een gedeelte van) een woning te onttrekken aan de bestemming “wonen”. Bijvoorbeeld indien van een gedeelte van de woning een bedrijfsruimte wordt gemaakt, of een gedeelte van een woning wordt gesloopt en er niets voor terugkomt. Onze advocaat bestuursrecht kan adviseren over (de noodzaak) de aanvraag voor een vergunning woningonttrekking. Voor daadwerkelijke woningonttrekking is een vergunning noodzakelijk. Woningonttrekking zal door de gemeente niet toegestaan worden, indien dat tot doel heeft aan toeristen te verhuren. De vergunning is overigens ook niet noodzakelijk, indien volgens de regels die gelden voor Bed & Breakfast (B&B) verhuur aan toeristen plaatsvindt; maximaal 40% van de oppervlakte voor verhuur; nachtregister bijhouden e.d. (zie website gemeente Amsterdam).

Tijdelijke verhuur is geen woningonttrekking

Er is een onderscheid tussen definitief onttrekken van woonruimte en tijdelijke onttrekking. Tijdelijk onttrekken van woonruimte door tijdelijke verhuur aan toeristen is in feite geen onttrekking als bedoeld in de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening. In feite maakt de gemeente dan misbruik van recht door een boete op te leggen jegens woningonttrekking. U hoeft bij controle gen ambtenaren binnen te laten. Bovendien heeft de verhuurder een zwijgrecht bij controle. Een verhuurde hoeft niet mee te werken aan zij eigen veroordeling. Onze advocaat bestuursrecht wordt regelmatig geconfronteerd met boetes wegens woningonttrekking die de gemeente oplegt.

Handhaving met boete

De gemeente is streng bij handhaving en regelmatig een boetebeschikking. Indien er meer dan vier toeristen worden aangetroffen, wordt handhaving al in gang gezet. Er wordt dan niet eens gecontroleerd of meer dan 60 dagen is verhuurd. Ook indien het vermoeden bestaat dat de bewoner niet zelf in de woning woont, wordt tot handhaving overgegaan. Er wordt dan vrij snel een boete wegens “illegale” verhuur opgelegd onder het mom van “woningonttrekking”.

Advies advocaat woningonttrekking

Onze bestuursrechtadvocaten hebben ruime ervaring met procedures tegen gemeente. In veel gevallen kan deze boete met succes aangevochten worden bij de rechter. Dat hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden. De gemeente wil vooral verhuurders afschrikken om tot verhuur (aan toeristen) over te gaan en heeft om die reden ook een meldplicht voor verhuur aan toeristen ingesteld. De meldplicht voor verhuurders is omstreden, aangezien deze in strijd is met artikel 8 EVRM. Vraag een advocaat bestuursrecht tijdig advies over woningonttrekking of bij handhaving wegens verhuur aan toeristen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.