Verhoor door inspectie toezichthouder

Een inspectie van de toezichthouder kan personen horen of om inlichtingen vragen. Vraag altijd uw advocaat bij een verhoor of onderzoek door de inspectie aanwezig te zijn. Let wel, al hetgeen verklaard wordt en in een rapport van bevindingen wordt opgenomen kan gebruikt worden door de toezichthouder om te handhaven of andere actie te nemen. Toezicht dor toezichthouder kan op enig moment overgaan naar opsporing en dan heeft u een zwijgrecht. Het opgemaakte rapport, soms een boeterapport, wordt ook nog toegezonden door de inspectie. Laat het rapport goed controleren door uw advocaat. Op basis van het rapport kan immers een sanctie opgelegd worden, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of een dwangsom.

Enige tips bij beantwoording vragen tijdens onderzoek inspectie:

  • De directie en de gemachtigde (bedrijfsjurist/advocaat) dient het gesprek met de toezichthouder te voeren. In geval de gemachtigde er niet bij kan zijn, beroept u zich op uw zwijgrecht (5:10a Awb).
  • Controleer of de ambtenaren de te horen personen wijzen op het recht te zwijgen (cautie).
  • Aan de betreffende personen vragen of je verplicht bent mee te werken, aangeven dat je alleen zal meewerken voor zover zij bevoegd optreden en van vrijwillige medewerking geen sprake is.
  • Kort en bondig antwoord geven op vragen inspecteur, geen “hear say” informatie verstrekken, geen complexe vragen beantwoorden.

Rechten en plichten bij verhoor inspectie

Hieronder nog enige aanwijzingen van onze advocaat bestuursrecht voor beantwoording vragen bij onderzoek van inspectie toezichthouder:

  • Onder “inlichting vragen” valt ook het horen van personen die betrokken zijn bij de onderneming. Bereid deze personen daarop voor.
  • In geval geen volledig of juist antwoord gegeven kan worden, verzoek de ambtenaar het antwoord op een later moment schriftelijk te mogen verstrekken.
  • Controleer de juistheid van de afgelegde verklaringen, waarin de door de inspectie gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden zijn weergegeven. Niet ondertekenen als er onjuistheden in staan.
  • Indien van een of meer verklaringen een rapport van bevindingen of boeterapport wordt opgemaakt vraag dan altijd om inzage daarvan.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.