Verzoek toezichthouder om informatie – inzagevordering toezichthouder

De inspectie van een toezichthouder kan inzage vorderen in zakelijke bescheiden en gegevens o.g.v. art. 5:17 Awb. Hoe moet een bedrijf reageren op verzoek om specifiek gegevens of documenten van de inspectie? Vraag bij twijfel onze advocaat bestuursrecht om advies. U heeft de tijd een bestuursrecht advocaat om advies te vragen omdat er doorgaans een termijn wordt gesteld aan het verzoek van de inspecteur om informatie. Het verzoek tot inzage van bescheiden van de toezichthouder leidt in beginsel tot een medewerkingsverplichting die inhoudt dat de genoemde documenten moeten worden afgegeven om de toezichthouder of deze in staat te stellen ze in te zien. Echter, een persoon of bedrijf hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling of sanctie door de overheid (nemo-tenetur beginsel) ofwel: “niemand is gehouden tegen zichzelf (bewijs) te leveren”.

Verzoek informatie inspectie indien u zelf verdachte bent

Indien u als verdachte wordt aangemerkt, en u een verzoek van de inspectie om informatie ontvangt, dan kunt u zich te beroepen op uw zwijgrecht en uw advocaat te bellen. Ingeval u mogelijk als getuige wordt benaderd door de inspectie, dient u zich te beroep op uw geheimhoudingsplicht of verschoningsrecht, bijvoorbeeld uit hoofde van uw functie. Een werknemer kan een (contractuele) geheimhoudingsplicht hebben. Een accountant of notaris heeft uit hoofde van beroepsregels een geheimhoudingsplicht en weigeren te antwoorden op vragen van een toezichthouder. Ook een derde partij aan wie het verzoek van de toezichthouder is gericht kan derhalve een gegronde reden hebben niet aan het verzoek te voldoen.

Vordering Inzage gegevens en bescheiden toezichthouder

Bij een vordering van bescheiden en gegevens o.g.v. art. 5:17 Awb wordt vaak gediscussieerd over de evenredigheid van de inzet van deze bevoegdheid dan bij de inzet van andere controlebevoegdheden van de toezichthouder. Voor het doen van een inzagevordering is niet noodzakelijk dat de toezichthouder de betrokken documenten eerst bij het betreden van een plaats fysiek ontdekt. Als degene aan wie de vordering is gericht ervoor kiest zelf kopieën te maken en die aan de toezichthouder te overleggen, heeft hij wel aan de vordering voldaan, maar de toezichthouder kan deze wijze van voldoen aan een inzagevordering niet afdwingen. Wel mogen bescheiden voor korte tijd meegenomen worden door de inspectie om kopieën te maken.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.