Wet Kansspelen en vergunning kansspel

De Wet op de kansspelen regelt vergunningen voor gokken met loterijen, speelautomaten, casino’s ect. De onafhankelijke toezichthouder is de Kansspelautoriteit en deze verleent vergunningen. Voor het exploiteren van een behendigheidsautomaat of een kansspelautomaat is een exploitatievergunning nodig. Alleen voor het plaatsen van een kansspelautomaat is nóg een tweede vergunning, een aanwezigheidsvergunning van de gemeente nodig: (check de website van uw gemeente over kansspelen). Bij weigering van een kansspelvergunning of handhaving door de Kansspelautoriteit kunt u een advocaat bestuursrecht inschakelen. De advocaat kan bezwaar maken en eventueel schorsing van het besluit vragen bij de bestuursrechter.

Eenmalige vergunning loterij of evenement

Voor een eenmalige loterij of bingo is soms een vergunning nodig. Zo heb je als sportvereniging een vergunning nodig als je iets organiseert dat volgens de wet een kansspel is bijvoorbeeld een prijsvraag organiseert waarbij de hoogste prijs die iemand kan winnen hoger is dan € 2.300,- (vb uit Amsterdam). Indien bij een loterij de totale waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500 is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de sportvereniging is gevestigd. Boven de € 4.500 is een vergunning van het ministerie van justitie vereist.

Meerjarige vergunning voor kansspelen

Meerjarige vergunningen worden voor meerdere jaren aan één partij verleend en deze kansspelvergunningen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn op dit moment zeven meerjarige vergunningen, zoals bijvoorbeeld Nationale Postcodeloterij en de BankGiro Loterij. Daarnaast zijn er niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen die een looptijd van langer dan zes maanden hebben. Met deze vergunning, bijvoorbeeld voor een loterij, mogen aanbieders kansspelen organiseren met prijzen en premies die gezamenlijk het bedrag van € 4.500,- overstijgen.

Exploitatievergunning speelautomaat

Er zijn ook kansspelvergunning die 10 jaar geldig zijn. Dat zijn vergunningen voor speelautomaten. Een exploitatievergunning oftewel een speelautomatenvergunning wordt verleend voor de duur van 10 jaar. Gedurende deze periode mag een exploitant speelautomaten in Nederland plaatsen. De vergunning voor speelautomaten is niet overdraagbaar. De lijst met verstrekte vergunning voor speelautomaten is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit.

Online kansspelen – online gambling

De Wet op de Kansspelen kent hiervoor op dit moment geen vergunningsmogelijkheid. het aanbieden en promoten van online kansspelen is daarom verboden in Nederland. Maar in 2021gaat dat veranderen en is het mogelijk om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online gaming. Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) reguleert online kansspelen via een vergunningstelsel. De Kansspelautoritieit zal, als de wet eenmaal is aangenomen, vergunningen voor online gokken gaan verstrekken.

Wanneer is geen kansspelvergunning nodig?

Verenigingen die een klein kansspel zoals bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen. U hebt niet altijd een vergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een prijzenpot niet groter dan € 1550,-. Dit heet een klein kansspel. U moet hiervan wel bij de gemeente een melding doen uiterlijk 14 dagen van tevoren. Check ook de website van uw gemeente voor specifiek kansspelregels. Promotionele kansspelen zijn bedoeld voor het promoten van een product, dienst of organisatie. Voor die promotie is geen vergunning nodig, maar de organisator moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden voor de organisator van het kansspel staan vermeld in de Gedragscode promotionele kansspelen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.