Executie door geldschuld bij de bank

Het niet voldoen aan de (hypotheek)schulden kan ernstige consequenties hebben. De hypotheekhouder (de bank) is bij wanbetaling bevoegd om over te gaan tot executieverkoop of onderhandse verkoop. Daarvoor hoeft hij geen juridische procedure te starten; de hypotheekhouder heeft recht van parate executie en kan daarmee een openbare veiling starten. Via de voorzieningenrechter kan door de advocaat verbod of schorsing van executie vorderen.

Executieverkoop bank

Betaling van de hypotheekschuld zal tot opschorting of schorsing executie leiden. Uw advocaat kan ook schorsing van de executie vorderen en daarmee uitstel van executie bewerkstelligen. De meest voor de hand liggende mogelijkheid betreft lossing. Tot op het tijdstip van de toewijzing ter veiling of van de goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop kan de executieverkoop worden voorkomen door betalen van de geldschuld van hetgeen waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt. Dit spreekt voor zich: zodra de kredietnemer zijn schulden voldoet, is de bank niet meer tot executie gerechtigd.

Kort geding schorsing executie

Een advocaat kan in kort geding schorsing van executie vorderen indien de bank misbruik van bevoegdheid maakt. Via een kortgeding kan het mogelijk zijn om de executoriale verkoop tegen te houden of uit te stellen. Het kan zijn dat de bank misbruik van bevoegdheid maakt door niet mee te werken aan een onderhandse verkoop, waarbij de bank geen afstand doet van zijn hypotheekrecht, of de vraag dat de bank misbruik van zijn bevoegdheid maakt door over te gaan op executoriale verkoop terwijl er uitzicht is op onderhandse verkoop. Indien een verbod tot executie te ver gaat, kan de rechter op verzoek van de advocaat van hypotheekgever mogelijk uitstel van executie toekennen.

Misbruik bevoegdheid bank bij hypotheek

De hypotheekhouder kan worden gedwongen mee te werken aan een onderhandse verkoop van het huis waarop hij hypotheek heeft door afstand te doen van zijn hypotheekrecht in het geval dat hij misbruik maakt van zijn bevoegdheid door daaraan niet mee te werken. Van misbruik van de bevoegdheid kan sprake zijn indien het huis onderhands tegen de marktwaarde zou worden verkocht. Indien dat niet het geval is, maakt de hypotheekhouder geen misbruik van zijn bevoegdheid om niet mee te werken aan de koopovereenkomst. Ook ten aanzien van het verbod tot het overgaan van executie is geen sprake van misbruik van de bevoegdheid, indien de bank het recht op parate executie gebruikt waarvoor het is bedoeld: namelijk, de situatie waarin de kredietnemer niet meer betaald. Dat de kredietnemer met een grote restschuld achterblijft, hoeft geen argument te zijn om misbruik van executiebevoegdheid aan te nemen. Het kan wel een rol spelen in een kort geding over executie..

Alternatieve aflossing hypotheekschuld

Argumenten dat de onderhandse verkoop meer zal opleveren, en indien deze route niet wordt gevolgd, de kredietnemer met een grote restschuld achterblijft, kan een rol spelen maar werkt niet bij een stelselmatige (bewuste) wanbetaler. Uw advocaat kan altijd een betalingsregeling aanbieden, of akkoord te gaan met een aangeboden betalingsregeling. Met de bank kan onderhanden worden om een alternatieve regeling voor aflossing van de hypotheek.

Staken onderhandse verkoop woning

In het geval dat de bank besluit om tot onderhandse verkoop over te gaan, en vervolgens deze openbare verkoop staakt, is er geen verplichting voor de bank om de onderhandse verkoop voort te zetten. Onderhandse verkoop blijft immers een keuze van de bank. De voorzieningenrechter heeft al eens geoordeeld Oost-Brabant maakt de hypotheekbank geen misbruik van zijn bevoegdheid door de onderhandse verkoop te staken indien met betrekking tot het huis een verlenging plaatsvindt van een huurovereenkomst.

Voorbeeld schorsing executieverkoop woning

In deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam is met de hypotheekbank een betalingsregeling overeen zijn gekomen om zodoende openbare verkoop te voorkomen. Daarvoor moest kredietnemer extra inkomsten zien te genereren. Het lijkt erop dat kredietnemer hieraan voldoet. Indien er een openbare veiling zou plaatsvinden, blijft kredietnemer met een grote restschuld achter zitten. Daarom spant de advocaat van de woningeigenaar een kort geding aan om uitstel van executie te vragen. De bank maakt gelet op deze omstandigheden misbruik van recht door over te gaan tot executie. Zo overweegt de voorzieningenrechter:

dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, “onder water staan”, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen.”

Er is ook jurisprudentie over hypotheekschuld waarin dat een grote restschuld geen argument is om misbruik van recht van de bank aan te nemen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van financieel recht? Neem dan gerust hier contact op met het financieel recht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.