Executie door schuldeisers

Als de schuldeiser zijn vordering niet voldaan ziet, zal de schuldeiser, in tegenstelling tot de hypotheekhouder, een rechtszaak moeten starten om met betrekking tot zijn vordering een veroordelend vonnis te krijgen. De schuldeiser heeft een titel nodig. Dat kan eventueel in kort geding. Voorafgaand aan een procedure kan een schuldeiser conservatoir beslag leggen op de zaken van de schuldenaar en zodoende deze “veilig” te stellen. Een advocaat kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om toestemming te krijgen voor de beslaglegging. Indien de schuldeiser een vonnis krijgt dat in zijn voordeel is gewezen, verkrijgt hij een executoriale titel.

Advies advocaat over het treffen van een crediteurenregeling

De ondernemer die zijn debiteuren niet meer kan voldoen is insolvent. Dat kan tot faillissement leiden. Een leverancier zal vaak geen belang hebben bij een faillissement van zijn klant. Ter voorkoming van faillissement kan een advocaat een crediteurenregeling voorbereiden. Bij een crediteurenregeling neemt een schuldeiser genoegen met een gedeelte (percentage) van zijn vordering on der voorbehoud dat alle crediteuren akkoord gaan. Vraag een advocaat van Blenheim vrijblijvend advies over een crediteurenregeling.

Beslag leggen bij debiteur

Conservatoire beslag verandert in een executoriaal beslag als de vordering bij vonnis wordt toegewezen. Daarmee kan een schuldeiser zijn vordering verhalen op het vermogen van de schuldenaar. De schuldeiser wordt nadat conservatoir of executoriaal beslag is gelegd ook wel aangeduid als beslaglegger. De schuldeiser heeft de bevoegdheid om zich te verhalen op de goederen van de schuldenaar. Een advocaat kan opdracht geven tot beslaglegging. Dat kan ook het huis van de debiteur zijn, aangezien een woning niet op de lijst van uitgezonderde zaken staat, zoals een bed en voedsel. Daarnaast is de schuldeiser vrij in zijn keuze van het goed van de debiteur waarop hij zich wil verhalen.

Opheffing beslag

De beslaglegger moet dus een terechte vordering op de schuldenaar hebben. Indien een vordering voor slechts een bepaald gedeelte wordt toegewezen, maakt dit niet dat het beslag hierdoor ten onrechte is gelegd. Opheffing van conservatoir beslag kan een advocaat vorderen in kort geding. Een eventuele schadevergoeding voor onterecht gelegd conservatoir beslag moet bij de rechtbank worden gevorderd. Een executoriaal beslag kan eveneens onrechtmatig zijn indien de beslaglegger van mening is dat hij een geldige titel heeft, maar dit achteraf niet blijkt te zijn.

Aansprakelijkheid onrechtmatig beslag

Op de beslaglegger rust een risicoaansprakelijkheid voor de gevolgen van het door hem gelegde beslag, indien blijkt dat de vordering waarvoor beslag is gelegd in zijn geheel ongegrond is. Indien de beslaglegger onrechtmatig conservatoir of executoriaal beslag heeft gelegd, is hij daarvoor aansprakelijk. Voor de vraag of de beslaglegger aansprakelijk is voor de gevolgen van een beslag, omdat het beslag te lichtvaardig is gelegd, onnodig is gehandhaafd, of juist omdat het beslag voor te hoog bedrag is gelegd, vindt volgens de Hoge Raad een beoordeling plaats aan de hand van de criteria van misbruik van recht. Uit de concrete omstandigheden van het geval kan blijken of een beslag als misbruik van recht en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt. Een advocaat kan adviseren over (onterecht) beslag en kan verlof vragen voor beslaglegging.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van financieel recht? Neem dan gerust hier contact op met het financieel recht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.