Advocaten in Amsterdam gespecialiseerd in sancties en handhaving regels horeca

De gemeente heeft diverse sancties die gebruikt kunnen worden bij handhaving. Een van de mogelijkheden is ook de schorsing van de Alcoholvergunning voor maximaal 12 weken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de Alcoholwet vergunning volledig in te trekken bij overtreding van de Alcoholwetwet. De sancties die in de horeca opgelegd kunnen worden, betreffen:

  • intrekken van de horecavergunning (artikel 31 Alcoholwet);
  • schorsen van de horecavergunning (artikel 32 Alcoholwet);
  • last onder dwangsom of bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet);
  • sluiting van de horeca inrichting (artikel 174 Gemeentewet);
  • het verwijderen van bezoekers (artikel 36 Alcoholwet);
  • bestuurlijke boete (artikel 44a Drank- en Horecawet);
  • three strikes out (artikel 44 Alcoholwet).
  • Daarnaast zijn strafrechtelijke sancties in de horeca mogelijk op basis van de Wet Economische Delicten in samenhang met diverse artikelen van de Alcoholwet. Een horecaondernemer die een sanctie opgelegd krijgt, kan tegen een bestuurlijke sanctie bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie. Bij afwijzing van het bezwaar kan beroep aangetekend worden.

Tegen sancties kan bezwaar en beroep aangetekend worden. Indien een spoedeisende situatie ontstaan, bijvoorbeeld bij intrekking van een vergunning dan kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de bestuursrecht. Die kan dat besluit schorsen voor de duur van de bewaar- of beroepsprocedure.

Een horeca-advocaat kan voor de horecaondernemer bezwaar of beroep instellen tegen een opgelegde sanctie. Rechtsbescherming voor de horecaondernemer is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van hospitality? Neem dan gerust hier contact op met het hospitality team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.