Advocaten voor faillissementsrecht

Elke vennootschap die niet langer in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen kan op verzoek van één of meer schuldeisers of via het doen van eigen aangifte in staat van faillissement worden verklaard. Het criterium om te bepalen of niet langer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan is het verkeren in een toestand dat is opgehouden te betalen.

Eigen aangifte van een faillissement

Voor het doen van eigen aangifte is het niet noodzakelijk dat wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Dit is echter wel aan te raden, de ervaring leert dat er bij een faillissement veel op de bestuurder afkomt en de gevolgen van het faillissement groot zijn. Hoewel het dus mogelijk is om de eigen aangifte zelf te verzorgen adviseren wij voordat het verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend in ieder geval kort met een advocaat wordt overlegd.

Indien u de eigen aangifte zelf wenst te verzorgen verwijzen wij u graag naar www.rechtspraak.nl, waar u de noodzakelijke formulieren kunt downloaden. Houdt u er daarbij ook rekening mee dat nadat u de formulieren met het verzoek tot het doen van eigen aangifte bij de bevoegde rechtbank heeft ingeleverd, de officiële faillietverklaring zeer snel zal volgen.

Naast het indienen van de formulieren is het ook mogelijk om een eigen aangifte tot faillietverklaring in te dienen via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet dan wel door een advocaat worden ingediend.

Het pluraliteitsvereiste bij aanvragen faillissement

Zoals hierboven al kort genoemd is het relevante criterium voor het beoordelen of een vennootschap in staat van faillissement verklaard dient te worden of deze vennootschap in een toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Een schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen wanneer de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft. Het faillissement beoogt immers verdeling van het gehele vermogen onder de gezamenlijke schuldeisers. Is er slechts één schuldeiser die op de betaling wacht, ook al heeft hij meerdere vorderingen op de schuldenaar, dan dient een bijzondere en niet een algemene executie plaats te vinden.

Advocaten voor faillissementsrecht

Blenheim Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van het faillissementsrecht.
Mocht u nog vragen hebben over het aanvragen van faillissement staan wij u dan ook graag bij en adviseren wij u tevens graag over de mogelijke gevolgen en welke strategie het beste is te volgen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan gerust hier contact op met het ondernemingsrecht team van Blenheim.

Jeroen Latour

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.