Geschil met de aannemer over betaling van de aanneemsom

Onze advocaat bouwrecht merkt dat een geschil met de aannemer vaak over betaling van de aanneemsom gaat. Gedoe over meerwerk, verrekenen van stelposten en ook duurdere materiaalkosten kan de aannemer proberen door te belasten. De opdrachtgever van de aannemer kan betaling gedeeltelijk opschorten als daar reden voor is.

Termijn van de aanneemsom moet synchroon lopen met de bouw

Met de aannemer wordt in de aanneemovereenkomst een aanneemsom (vast bedrag) voor het te verrichten werk overeengekomen. In de aannemingsovereenkomst wordt dat bedrag vaak opgedeeld in termijnen die door de opdrachtgever op de rekening van de aannemer betaalt moeten worden. De indeling van die betalingstermijnen van de aanneemsom dient redelijk te zijn. Na afronding van een bepaalde fase of gedeelte van de bouwwerkzaamheden wordt de daar verbonden termijn door de opdrachtgever aan de aannemer betaald. Helaas krijgt de bouwrecht advocaat vaak de situatie onder ogen waar er problemen over de aanneemsom ontstaan. Vaak bij een geschil over stelposten en meerwerk.

Voorbeeld clausule betaling aanneemsom

In het SWK model voor een aannemingsovereenkomst is betaling van een termijn van de aanneemsom als volgt geregeld:

Behoudens het geval waarin de verkrijger recht op uitstel van betaling heeft worden de termijnen van de aanneemsom steeds opeisbaar veertien dagen na de dagtekening van een door of vanwege de ondernemer gedaan betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de aannemer recht heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk veertien dagen na de dagtekening door de ondernemer ontvangen dient te zijn. Controleer als opdrachtgever op de aannemer daadwerkelijk recht heeft op de volgende termijnbetaling.

Opschorting betaling aanneemsom

Wanneer de aannemer niet naar behoren heeft gewerkt, of achter ligt op schema, of en bouwfout is gemaakt dan is er mogelijk geen grond voor de aannemer betaling van een factuur (termijn) te vragen van de opdrachtgever. Dit kan soms complex of onduidelijk zijn. Loopt de aannemer achter of schema? Is het werk (behorend bij de termijn die wordt gefactureerd) wel afgerond? Zit er ineens een bedrag aan meerwerk in de factuur? Bij twijfel kunt u onze advocaat bouwrecht raadplegen. Indien de aannemer in verzuim is dan kan er reden zijn betaling van een factuur op te schorten of betaling gedeeltelijk op te schorten. Opschorten van betaling kan echter ook uitgesloten zijn in algemene voorwaarden die op de aannemingsovereenkomst van toepassing zijn.

Advies advocaat bouwrecht over aannemingsovereenkomst

Vaak als een geschil ontstaat met de aannemer dan komt de vraag op wat de rechten van de opdrachtgever zijn. De aannemingsovereenkomst geeft soms geen duidelijkheid over een geschilpunt. Vaak zijn algemene voorwaarden van de aannemer van toepassing. De rechten van de opdrachtgever bij aanneming van werk volgen uit de wet (wettelijke regeling aanneming in het Burgerlijk Wetboek) en ook uit de aannemingsovereenkomst met eventuele toepasselijke aannemingsvoorwaarden.

Stel onze specialist advocaat vrijblijvend een vraag over een geschilpunt dat u heeft met de aannemer.

Vragen over de betaling van de aanneemsom?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.