Legalisatie van wat afwijkend is gebouwd van de vergunning

Het komt best vaak voor dat de aannemer niet exact volgens de vergunde bouwtekening heeft gebouwd. Dan is er een afwijking van hetgeen is vergund. De vraag is dan aan de orde of deze afwijking van de vergunning alsnog gelegaliseerd kan worden. U kunt Blenheim vragen legalisatieonderzoek te doen.

Gebouwd in afwijking van de vergunning

Indien bij bouw in afwijking van de vergunning problemen ontstaan is het raadzaam een advocaat bestuursrecht advies te vragen. Indienen bij inspectie of controle wordt geconstateerd dat is gebouwd in afwijking van de verleende bouwvergunning(omgevingsvergunning) dan moet ook bekeken worden door de ambtenaar of legalisatie mogelijk is. Op het controlerapport wordt door de ambtenaar BWT en de ambtenaar RO schriftelijk aangeven of legalisatie van de afwijkingen al dan niet mogelijk is en welke vervolgacties eventueel worden ondernomen. De rapportage van de opname wordt toegezonden aan de overtreder en eventuele andere belanghebbenden. In de brief wordt aangegeven, welke vervolgacties van gemeentewege zullen worden ondernomen. Bel onze advocaat bestuursrecht indien u twijfel heeft over de juistheid van het overheidsoptreden in de bouw.

Legalisatie afwijking vergunning wel mogelijk

Om te kunnen beoordelen of legalisatie mogelijk is, dienen gewijzigde tekeningen te worden ingediend. Legalisatie is mogelijk bij afwijkingen van zeer ondergeschikte aard, die niet de (draag)constructie(s) betreffen, niet zichtbaar zijn vanaf de straat, niet is strijd zijn met het welstandsadvies en geen problemen met buren ontstaan. Als legalisatie wel mogelijk is en de betrokkene wil ook meewerken aan legalisatie, dan zijn de volgende opties mogelijk:

  • bij bouwen zonder vergunning: een complete aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen;
  • bouwen in afwijking van de verleende vergunning: keuze tussen compleet nieuwe aanvraag of gewijzigde tekeningen (revisievergunning aanvragen).

Situatie indien gemeente niet wil meewerken aan legalisatie

Indien de inspectie of gemeente stelt dat geen legalisatie mogelijk is dan is het zinvol een advocaat bestuursrecht te raadplegen. De gemeente mag immers tot handhaving overgaan als geen legalisatie mogelijk is. Indien een nieuwe bouwaanvraag wordt ingediend mag de gemeente niet handhaven. Indien legalisatie niet mogelijk is of betrokkene weigert medewerking te verlenen aan legalisatie, wordt van gemeentewege een handhavingstraject opgestart, hetgeen betekent:

  • er volgt een schriftelijk voornemen handhavend optreden;
  • daartegen kan de advocaat bestuursrecht een zienswijze met bedenkingen indienen;
  • dan moet de gemeente beslissen over het opstellen van een definitief besluit tot handhaving (bestuursdwang of dwangsom), of met een alternatief komen;
  • indien besluit tot handhaving volgt dat is er de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep en kan de advocaat bestuursrecht schorsing van het besluit vorderen in een voorlopige voorziening (kort geding bij de bestuursrechter).

Vragen over legalisatie?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.