Aanhaking

Onder aanhaken (of aanleunen) wordt verstaan het profiteren van een prestatie van een ander.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat aanhaken niet altijd onrechtmatig is en er voor het aannemen van een onrechtmatige daad gebaseerd op aanhaking zware eisen worden gesteld.

Als voorbeeld van aanhaken kan dienen de uitspraak in de “Filmnet–zaak”.
Filmnet verschaft de mogelijkheid om tegen betaling bepaalde films te bekijken via het kabelnet.
Daarvoor had zij enorme investeringen verricht in de vorm van vergoedingen aan de kabelnet exploitanten en het betalen van vergoedingen aan de auteursrechthebbenden van de films.
Filmnet verhuurde vervolgens decoders teneinde de gecodeerde filmbeelden te kunnen bekijken. Een derde partij maakte vervolgens de decoders na en bracht deze in het verkeer. Het Hof heeft geoordeeld dat dit onrechtmatig was jegens Filmnet.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier