Handelsnaamsrecht

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en de naam waaronder zij in het verkeer optreedt.

De onderneming kan deze naam bijvoorbeeld op haar briefpapier, website en in reclames gebruiken. Een handelsnaam kan bijvoorbeeld ook de statutaire naam van een vennootschap zijn.

De handelsnaam kan worden geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De handelsnaam ontstaat echter door het voeren ervan, niet door een zodanige registratie.
Het recht op een handelsnaam (handelsnaamrecht) bestaat zolang als de handelsnaam wordt gevoerd.
De Handelsnaamwet biedt bescherming aan het voeren van een handelsnaam. Deze bescherming kan beperkt zijn tot een bepaalde regio.

Onrechtmatige handelsnaam

De handelsnaam mag niet misleidend zijn ten aanzien van eigendom of rechtsvorm van de onderneming.
Een eenmanszaak mag bijvoorbeeld niet “B.V”. als onderdeel van haar handelsnaam gebruiken.
Het is verboden om een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een andere onderneming toebehoort.

Ook mag iemand zijn onderneming niet drijven onder een naam, die al door een andere onderneming rechtmatig wordt gevoerd, of daarvan slechts gering afwijkt, zodat deze verwarrend zou kunnen zijn bij het publiek (een zogenaamde conflicterende handelsnaam).

Tevens dient de handelsnaam zich enigszins te onderscheiden om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen. Bijvoorbeeld: een groenteboer die als handelsnaam “Groenteboer” voert, kan niet als zodanig beschermd worden.

Juridische actie tegen inbreuk op handelsnaamrecht

Indien een onderneming een misleidende of een met uw handelsnaam conflicterende naam gebruikt, kunt u daar in beginsel tegen optreden.
U kunt uw eigen handelsnaam en onderneming beschermen door (al dan niet voor een rechter, en onder oplegging van een dwangsom) onmiddellijke staking van het gebruik van een zodanige handelsnaam te eisen, en de gebruikte, verwarrende naam door een andere handelsnaam te laten vervangen.
Ook kan een schadevergoeding wegens inbreuk op het handelsnaamrecht worden geëist.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier