Inbreuk op een merkrecht – conflict tussen merk en handelsnaam

De mogelijkheid bestaat dat een handelsnaam in strijd is met het recht van een ander op een merk.
De Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die overeenstemt met, of slechts in geringe mate afwijkt van een reeds bestaand merk. Een ouder merk gaat dus voor een jongere handelsnaam.

Een merkrecht is niet altijd sterker dan een handelsnaam. Een oudere handelsnaam hoeft voor een jonger merk niet te wijken. In bepaalde gevallen kan zelfs een gebruiker van een oudere handelsnaam een jonger merk verbieden (bijvoorbeeld in geval van verwarring tussen de twee of wanneer het merk de exclusiviteit van de oudere handelsnaam zou aantasten).

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier