Optreden tegen inbreuk op auteursrecht

Auteursrechtinbreuk

Indien er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van de maker door zijn werken zonder zijn toestemming openbaar te maken of te verveelvoudigen, kan de maker tegen die inbreuk optreden.
Zo’n werk kan bijvoorbeeld zien op kunst, literatuur, muziek, kleding, fotografie, film.

Degene die verveelvoudigt en/of openbaar maakt is dan aansprakelijk.
Indien er bijvoorbeeld inbreuk zou worden gemaakt op een drukwerk, zouden potentiële gedaagden in een verbodsactie kunnen zijn: de uitgever, de drukker, distributeurs en detaillisten.

Vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht

In geval van inbreuk op auteursrecht of waarmee verwant onrechtmatig handelen, kan bijvoorbeeld het volgende gevorderd worden:

  • een verbod, eventueel op straffe van een dwangsom
  • schadevergoeding in geld en/of afdracht van winst
  • rectificatie, terugroepen van exemplaren, publicatie van een vonnis
  • opeising van inbreukmakende exemplaren, al dan niet ter vernietiging.

Beslag en (kort geding) procedure

De Auteurswet geef de auteursrechthebbende de mogelijkheid tot beslaglegging op de op te eisen en/of te vernietigen of onbruikbaar te maken voorwerpen. Dit heet een auteursrechtelijk beslag.

Na een eventuele beslaglegging, kan een kort geding worden gestart en/of een bodemprocedure. In een kort geding procedure kan er behalve de genoemde (verbods)vorderingen een voorschot op de schadevergoeding worden gevorderd.
Na een gewonnen kort geding moet verplicht een bodemprocedure worden ingesteld. Indien geen bodemprocedure wordt ingesteld, kunnen de voorlopige maatregelen die zijn toegewezen in kort geding op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins hun gevolg verliezen.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier